Osaamisen ennakointi, referenssejä

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ


Osaamisen ennakointi

 1. Myllylä Yrjö & Tuija Vänttinen (Eds.)., (2020). Etiäinen. Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi. 246 p.  Xamk Kehittää 116, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. (Etiäinen – Anticipation of training and competence and skills needs in Kymenlaakso). <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3> <https://yrjomyllyla.wordpress.com/amt-ennakointi/ >
 2. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jouko Inkeröinen (2018). Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi – Tutkimusraportti. 67 s. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 61/2018. < http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161155> <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3>
 3. Myllylä, Yrjö (2019). Tulevaisuuden ennakointi ja koulutustarpeet. Teoksessa Kuoppala, Eeva (toim.): Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 97. 54-61. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 >
 4. Myllylä, Yrjö & Satu Peltola & Jaana Poikolainen (2019). Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin. 96 s. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 89. Kouvola. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 >, Lehdistötiedote:  Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin
 5. Myllylä, Yrjö (2019). Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimalli. Teoksessa Myllylä, Yrjö & Satu Peltola & Jaana Poikolainen (toim.): ”Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin.” Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 89. Kouvola. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 > , Lehdistötiedote: Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin. 21-30.
 6. Myllylä, Yrjö (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. (Future of the Countryside and Clusters. Evaluation by the Delphi Method.) 64 p. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. (Ministry of the Trade and Industry (MTI) Financed Studies 10/2005.) <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-maaseudun-tulevaisuus-ja-klusterit-arviointia-delfoi-menetelmalla/>
 7. Myllylä, Yrjö (2009). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2008[1]. Yhteenveto teknisten palveluiden työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 11.12.2008. 70 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 1 / 2009. <http://rdaluekehitys.net/2012/09/01/ennakointi-case-tekninen-palveluala-varsinais-suomi/ >
 8. Myllylä, Yrjö & Linturi, Jenni (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[2]. Yhteenveto talonrakennusalan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 4.6.2007. 42 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 8 / 2007.<http://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>
 9. Myllylä, Yrjö (2003). Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki 2015. Koulutustarpeiden ennakointi. The City of Helsinki. Helsinki 2003. Report in  <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/08/07/osaamistarpeiden-ennakointijulkaisu-case-helsinki-2015/>
 10. Lehtinen, Pirkko & Myllylä, Yrjö & Suikkanen, Asko (2001): Osaaminen, Koulutus ja Ennakointi – Kemi-Tornio 2010. 192 p. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia. Kemi 2001. <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/osaamistarpeiden-ennakointi-rd-case-osaaminen-koulutus-ja-ennakointi-kemi-tornio-alue-2010/ >

Liikennealan referenssejä

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Liikennealan referenssejä seuraavasti:

Käytäväkehittäminen, käytävävisiot

 1. Myllylä, Yrjö (2015). VT8 esisuunnittelukilpailu ”Novum Vias” ehdotuksen laatija konsortiossa. Suunnittelukonsortion jäsen ja vastaavaa RD Aluekehitys Oy:n edustajana. ”Kunniamaininnan sai työryhmä ”Novum Vias”, pääkonsulttina Plaana Oy ja mukana Waystep Consulting Oy, Gamify Finland Oy ja RD Aluekehitys Oy.” < https://rdaluekehitys.net/2015/04/07/liikennevirasto-julkisti-vt8-turku-pori-suunnittelukilpailun-tulokset-rd-aluekehitys-oy-mukana-kunniamaininnan-saaneessa-ryhmassa/ >
 2. Myllylä, Yrjö (2011). The North-East Passage is already a fact.Baltic Rim Economies 31.5.2011, Bimonthly Review 2/2011, 38. Expert Article 765.  < https://www.utu.fi/sites/default/files/media/drupal/BRE_2011_2.pdf >
 3. Myllylä, Yrjö (2008). Murmanskin alueesta logistiikan ja energiateollisuuden keskus? Futura 2/2008. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. 27-35. < https://www.doria.fi/handle/10024/40370 >
 4. Myllylä, Yrjö & Iikkanen, Pekka & Juntikka, Tuomo (1999). The Barents Euro-Arctic Corridor – The Development of Road Infrastructure from the viewpoint of Combined Transport. Present/Article IRF (International Road Federation) Regional Conference European Transport and Roads. Meeting the Challenges of the 21st century. Technical reports. 1999. 135-140.
 5. Myllylä, Yrjö & Juntikka, Tuomo (1999). Centre to Improve transport links with NW Russia. Article in Report on Europe, Northern Dimension. Statistics Finland. 30-33. Vantaa 1999.
 6. Myllylä, Yrjö (1998). Nelostietä markkinoille. Tie- ja Liikenne 5-6/1998, 12-17. Suomen Tieyhdistys. <http://rdaluekehitys.net/2012/07/05/rd-aluekehitys-ja-nelostie-e75-ry/ >
 7. Myllylä, Yrjö (1997). Kemi-Tornion rooli EU:n pohjoisen käytävän kehittäjänä – johtopäätöksiä. In the book: Vainio, Juhani (ed.) Kemi-Tornion rooli EU:n pohjoisen käytävän kehittäjänä. Publications from the Center for Maritime Studies, University of Turku, B 93. Myllylä, Yrjö (1997). Kemi-Tornin rooli EU:n pohjoisen käytävän kehittäjänä – esiselvitys. Nykytilan muistio 31.2.1997. 23 p. Lapin yliopiston Muotoilu- ja yrityspalvelu, Kemin kaupunki, KTM yrityspalvelu Lapin piiri. Lapin yliopiston Muotoilu- ja yrityspalvelun julkaisu.
 8. Myllylä, Yrjö (ed.) (1996). Suomalais-venäläinen Barentsin käytävän kehittämisseminaari 19.4.1996 Kantalahdessa Alumiinitehtaan kulttuuritalossa. 22 p. Esitelmien yhteenvetojulkaisu. Lapin yliopisto Muotoilu- ja yrityspalvelu, Kantalahden kaupunki, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, Koillis-Lapin kuntayhtymä, Lapin lääninhallitus. Lapin yliopiston Muotoilu- ja yrityspalvelun Valkoisen Meren messut 1996-julkaisuja. <http://rdaluekehitys.net/2013/08/07/seminaari-ja-messutapahtumien-suunnittelu-organisointi-viestinta-ja-julkaisut/>
 9. Myllylä, Yrjö & Tom Granberg (1992). Nelostie – Valtakunnan selkäranka. 51 p. Viatek Yhtiöt, Keski-Suomen Liitto, Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto, Päijät-Hämeen Liitto, Keski-Suomen tiepiiri, Oulun tiepiiri, Keski-Pohjanmaan tiepiiri, Hämeen tiepiiri, Mikkelin tiepiiri. Viatek Yhtiöt, Elokuu 1992. < https://core.ac.uk/download/pdf/83992899.pdf >
 10. Nordenswan, Olli & Yrjö Myllylä & Jukka Reinikainen (1992). Matkalla Pietariin – E18 tien kansainvälinen kehittämisprojekti. 13 p. Analyysi- ja visiomuistio 12.11.1992. Tiehallitus, Viatek Tapiola Oy, Omnipress Oy. <http://rdaluekehitys.net/2013/08/19/matkalla-pietariin-e18-tien-kansainvalinen-kehittamisprojekti-historiallinen-avaus-vuonna-1992-suomessa-pohjois-euroopan-poikittaisyhteyksien-kehittamiseksi-laman-keskella/>

Logistiikan kehittäminen

 1. Lajunen, Lauri, Kari Laine, Yrjö Myllylä ja Erkki Alasaarela (2017). Pääsy Jäämerelle – koko Suomen etu. Teoksessa Sarala, Pertti ja Pasi Rautio (2017): Vuosikirja LV-LVI, Lapin tutkimusseura, sivut 10-33. <http://www.lapintutkimusseura.fi/files/LTS_Vuosikirja%202015_16.pdf>
 2. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jari Juga (2016). Strong Prospective Trends in the Arctic and Future Opportunities in Logistics. Polar Geography, funded by Wihuri Foundation. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1088937X.2016.1184723>
 3. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2015). Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Resarch. Springer. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40309-014-0060-7>. 
 4. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation. University of Oulu, Thule-Institute,  Oulu University of Applied Sciences. VTT. <http://issuu.com/hanneleh/docs/smarctic/0>
 5. Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. (Arctic Maritime Technology Foresight) 141 p. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013.  <https://www.doria.fi/handle/10024/90791>
 6. Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev & Vesa Rautio (2008). Where are the hubs and gateways of development? Developments in Murmansk Oblast. 182-199. In Rautio, Vesa & Markku Tykkyläinen (eds.): Russia’s Northern Regions on the Edge. Kikimora Publications. University of Helsinki.
 7. Myllylä, Yrjö (2007). Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 (Industrial, logistical and social Development of Murmansk Oblast until 2025). 321 p. Väitöskirja (Dissertation).  < http://urn.fi/URN:NBN:fi:joy-20070191 >
 8. Myllylä, Yrjö (1999). The Northern Dimension: Finnish Companies providing services within the new Northern Europe – Finland serving Northern Europe as a Centre of information technology and logistics expertise. Article/Bulletin for EU:s SME:s Forum 1999.
 9. Myllylä, Yrjö (1997). Etelä-Kuolan elintarvikejakelukeskus – kylmätilojen rakentaminen Kantalahteen –raportti. 17 p. Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus, NorrFrysh Ab, Veljekset Rönkä Oy, Lapin yliopisto, Muotoilu- ja yrityspalvelu, Oy Aluekehitys RD.
 10. Myllylä, Yrjö (1996). Perämeren satamat osana Pohjois-Suomen ja Luoteis-Venäjän yhteysverkkoa. KIDE. Lapin yliopiston tiedotuslehti 7/1996, 16-18. (Ports of Northern Gulf of Bothnia on the part of Northern Finland and NW-Russias logistics network. Article in Kide 7/1996, University of Lapland.)

Vaikutusselvitykset

 1. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jouko Inkeröinen (2018). Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi – Tutkimusraportti. 67 s. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 61/2018. Raportin pysyvä osoite: <http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161155>
 2. Myllylä, Yrjö (2013). Arktinen toimintaympäristö: Vahvojen ennakoivien trendien vaikutus logistiikkaan, infrastruktuuriin ja elinympäristöön – sekä niihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Suomessa. Asiantuntija-artikkeli SMARCTIC-hankkeen työpaketti 3:een liittyen 27.5.2013. Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes. <http://www.oulu.fi/thule/node/14154> <https://amtuusimaa.wordpress.com/2016/05/29/suomen-meriteknologiajulkaisu-seatecin-paakirjoitus-tehtava-pohjoisessa-ja-vahvat-ennakoivat-trendit/>
 3. Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010. < https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2013/05/tem_43_2010_netti.pdf>
 4. Myllylä, Yrjö (2010). Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille. Teoksessa Kuusi, Osmo, Paula Tiihonen & Hanna Smith 2010: Sopimusten Venäjä 2030. 161-170. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010. <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/08/01/tulevaisuusvaliokunta-raportti-sopimusten-venaja-2030/>
 5. Myllylä, Yrjö (2002). Delfoi-menetelmä on tulevaisuuden tutkimuksen väline. Impakti, Lehti ympäristövaikutusten arvioinnista, 1/2002. 12-13.  <https://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/07/yvadelfoi-impakti-1213.pdf>
 6. Myllylä, Yrjö (1995). Delfoi-tutkimus: Itämeren alueen muuttuvat kuljetusmarkkinat – Varsinais-Suomen asema Itämeren yhteysverkossa. Tie- ja Liikenne 5-6/1995, 20-23. Suomen Tieyhdistys. <https://rdaluekehitys.net/2013/08/16/delfoi-tutkimus-rd-case-itameren-alueen-muuttuvat-kuljetusmarkkinat-varsinais-suomen-asema-itameren-yhteysverkossa/>
 7. Myllylä, Yrjö (1994). Hailuodon yhdyskuntakehitys lautta- ja kiinteäyhteysvaihtoehdoissa. Tie- ja Liikenne 10/1994, 21-23. Suomen Tieyhdistys. <https://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/07/tie-ja-liikenne-10-1994.pdf> Myllylä, Yrjö (1993).
 8. Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen tarveselvitys – Vaikutukset: Yhdyskuntakehitys. 95-120. In the book: Hailuodon liikenneyhteyksien kehittämisen tarveselvitys, Tielaitos, Oulun tiepiiri. <https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/137824/2936tie.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 9. Granberg Tom & Yrjö Myllylä (1991). Raideliikenteen kehittämisen vaikutukset. Liite 1: Joukkoliikennejärjestelmien tarkastelu. 36 p. Espoon kaupunkisuunnitteluviraston tutkimuksia ja selvityksiä B6:1991. 25.1.1991.
 10. Granberg Tom & Yrjö Myllylä (1990). Liikenneväylähankkeiden vaikutus maankäyttöön ja kaupunkirakenteeseen. 79 p. Viatek Oy, Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunta, Helsingin seutukaavaliitto. Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja C 22.

Liikennesuunnittelu, liikennejärjestelmät

 1. Myllylä, Mauri (2017). Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling. Editor Yrjö Myllylä, Publisher RD Aluekehitys Oy. Lay out Ossi Luoma. Print: PrintMill Loviisa Finland. Published in Montreal 5th International Winter Cycling Congress. < https://rdaluekehitys.net/2017/01/26/mauri-myllyla-2017-biking-in-practice-ideas-and-acts-to-promote-walking-and-cycling/>
 2. Myllylä, Mauri (2015). Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi – hiljainen tieto käyttöön. Editor / Publisher Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy. <http://rdaluekehitys.net/2015/02/10/mauri-myllyla-2015-vaikuttaminen-kavelyn-ja-pyorailyn-hyvaksi-hiljainen-tieto-kayttoon/
 3. Myllylä, Yrjö & Vesa Rautio & Oleg Andreev (2013). Futures Scenarios for Murmansk Oblast: Where are the Hubs and Gateways of Development. 105-126. In the book Andreev Oleg & Vesa Rautio (edit.) (2013): Venäjän pohjoinen ja Pohjois-Eurooppa. (Published in Russia by Russian language) <http://rdaluekehitys.net/2013/10/28/myllyla-yrjo-oleg-andreev-vesa-rautio-2013-development-of-the-north-west-russia-industrial-social-and-logistical-developments-in-murmansk-oblast-evaluated-by-delphi-method/
 4. Myllylä, Yrjö (2006). The future of the Murmansk Oblast assessed by three Delphi panels. Fennia 184:1. 53-73. <http://ojs.tsv.fi/index.php/fennia/article/view/3732/3523>
 5. Myllylä, Mauri (2000). Katu, koulu ja kaupunki. Yhdyskuntasuunnittelua ihmisen näkökulmasta. 283 s. Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun tiepiiri, Tielaitos.  Hankkeen käynnistäjä ja esisuunnittelija, viestintäsuunnittelun kustantaja: Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy, Viestintäsuunnittelu Ossi Luoma.< https://rdaluekehitys.net/2013/08/07/yhdyskuntasuunnittelua-julkaisuinfo-katu-koulu-ja-kaupunki-oulun-liikennejarjestelman-rakentamisen-perusteet/ >
 6. Myllylä, Yrjö & Pekka Iikkanen (1995). Itämeren alueen muuttuvat kuljetusmarkkinat – Varsinais-Suomen asema Itämeren yhteysverkossa. 67 p. Liikenneministeriön julkaisuja L 23/1995. <https://rdaluekehitys.net/2013/08/16/delfoi-tutkimus-rd-case-itameren-alueen-muuttuvat-kuljetusmarkkinat-varsinais-suomen-asema-itameren-yhteysverkossa/>  Myllylä, Yrjö & Iikkanen, Pekka (1995). The changing freight transport market in the Baltic Sea Area – The Position of Southwestern Finland in the context of the Baltic Sea Transport network. Ministry of Transportation, L23/1995. (Article also: Magazine Tie- ja Liikenne 5-6/1995 (Finland). <https://rdaluekehitys.net/2013/08/16/delfoi-tutkimus-rd-case-itameren-alueen-muuttuvat-kuljetusmarkkinat-varsinais-suomen-asema-itameren-yhteysverkossa/>
 7. Myllylä, Yrjö (1992). Kotkan liikennetutkimus. Haastatteluiden organisointi.
 8. Myllylä, Yrjö (1991). Ulkoisen liikenteen mallit. Pääkaupunkiseudun liikennetutkimus 1988
 9. Myllylä, Yrjö & Pekka Iikkanen (1991). Lentoliikennetutkimus. Liikenne 3/1991, 18-20. Liikennesuunnittelun Seura Ry.
 10. Myllylä, Yrjö (1989). Sosiaalinen ydin – kaupungin alkupiste. Kunnallistekniikka 3/1989, 28-29. Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys ry.


Osaamisen ennakointi

 1. 246 p.  Xamk Kehittää 116, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. (Etiäinen – Anticipation of training and competence and skills needs in Kymenlaakso).
 2. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161155> <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3>
 3. Myllylä, Yrjö (2019). Tulevaisuuden ennakointi ja koulutustarpeet. Teoksessa Kuoppala, Eeva (toim.): Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 97. 54-61. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 >
 4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 >, Lehdistötiedote:  Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin
 5. Myllylä, Yrjö (2019). Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimalli. Teoksessa Myllylä, Yrjö & Satu Peltola & Jaana Poikolainen (toim.): ”Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin.” Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 89. Kouvola. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 > , Lehdistötiedote: Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin. 21-30.

 1. Myllylä Yrjö & Tuija Vänttinen (Eds.)., (2020). Etiäinen. Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi. 246 p.  Xamk Kehittää 116, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. (Etiäinen – Anticipation of training and competence and skills needs in Kymenlaakso). <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3> <https://yrjomyllyla.wordpress.com/amt-ennakointi/ >
 2. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jouko Inkeröinen (2018). Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi – Tutkimusraportti. 67 s. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 61/2018. < http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161155> <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3>
 3. Myllylä, Yrjö (2019). Tulevaisuuden ennakointi ja koulutustarpeet. Teoksessa Kuoppala, Eeva (toim.): Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 97. 54-61. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 >
 4. Myllylä, Yrjö & Satu Peltola & Jaana Poikolainen (2019). Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin. 96 s. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 89. Kouvola. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 >, Lehdistötiedote:  Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin
 5. Myllylä, Yrjö (2019). Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimalli. Teoksessa Myllylä, Yrjö & Satu Peltola & Jaana Poikolainen (toim.): ”Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin.” Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 89. Kouvola. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 > , Lehdistötiedote: Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin. 21-30.
 6. Myllylä, Yrjö (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. (Future of the Countryside and Clusters. Evaluation by the Delphi Method.) 64 p. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. (Ministry of the Trade and Industry (MTI) Financed Studies 10/2005.) <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-maaseudun-tulevaisuus-ja-klusterit-arviointia-delfoi-menetelmalla/>
 7. Myllylä, Yrjö (2009). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2008[1]. Yhteenveto teknisten palveluiden työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 11.12.2008. 70 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 1 / 2009. <http://rdaluekehitys.net/2012/09/01/ennakointi-case-tekninen-palveluala-varsinais-suomi/ >
 8. Myllylä, Yrjö & Linturi, Jenni (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[2]. Yhteenveto talonrakennusalan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 4.6.2007. 42 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 8 / 2007.<http://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>
 9. Myllylä, Yrjö (2003). Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki 2015. Koulutustarpeiden ennakointi. The City of Helsinki. Helsinki 2003. Report in  <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/08/07/osaamistarpeiden-ennakointijulkaisu-case-helsinki-2015/>
 10. Lehtinen, Pirkko & Myllylä, Yrjö & Suikkanen, Asko (2001): Osaaminen, Koulutus ja Ennakointi – Kemi-Tornio 2010. 192 p. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia. Kemi 2001. <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/osaamistarpeiden-ennakointi-rd-case-osaaminen-koulutus-ja-ennakointi-kemi-tornio-alue-2010/ >

Aluekehitys ja alueelliset strategiaprosessit 

 1. Myllylä, Yrjö (2016). Keskustelua: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna.Terra 128:2, 26-28. Teemakeskustelun johdantopuheenvuoro seuraavien kirjoittajien teksteihin: Hannu Katajamäki, Kaisa-Leena Lintilä, Pirkko Mattila, Markku Markkula, Pirkko Mattila, Pentti Mäkinen,  Sami Moisio, Yrjö Myllylä ja Matti Sippola. <https://rdaluekehitys.net/2016/07/28/terra-1282-teemakeskustelu-aluepolitiikka-eilen-tanaan-huomenna/ >
 2. Myllylä, Yrjö (2016). Pohjoinen erityislaatuisuus tulevan aluepolitiikan perustaksi. Puheenvuoro teemakeskustelussa: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna. Terra 128:2, 49-52. <https://rdaluekehitys.net/2016/07/28/terra-1282-teemakeskustelu-aluepolitiikka-eilen-tanaan-huomenna/ >
 3. Hintsala, Henna, Yrjö Myllylä (2015). Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla. 96 p. Center for Environment and Energy, Thule-institute, University of Oulu, Council of Oulu Region. < https://rdaluekehitys.net/2016/04/12/rd-aluekehitys-oy-konsulttityo-arktinen-liike-ja-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-pohjois-pohjanmaalla/>
 4. Myllylä, Yrjö (2012). Pohjoisen tutkimuksen erityiskysymykset – NorNet verkoston / Luonnonvara- ja ympäristöalan ennakointi vuoteen 2025. Northern Research and Innovation Platform, NorNet-verkosto, Thule-instituutti, Oulun yliopisto. Loppuraporttiluonnos 7.3.2012. NorNet-verkoston kumppanit Oulun yliopisto,   Ilmatieteen laitosMetsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskusElintarviketurvallisuusvirasto EviraMaa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTTMittatekniikan keskus,  <http://www.oulu.fi/nornet/>
 5. Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015: Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina.  121 p. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy / Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. <http://www.naturpolis.fi/dynamic/Nettiversio_Koillis-Suomen_elinkeinostrat.pdf> <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/07/31/elinkeinostrategia-julkaisu-koillis-suomen-elinkeinostrategia-2011-2015/>
 6. Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 p. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008Sponsored by Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy
 7. Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (1997). Kokkolan strategiaprosessi. Yhteenvetomuistio. Suomen Kehityskeskus Oy – Oy Aluekehitys RD. (mm. veneteollisuus kärjeksi) <http://rdaluekehitys.net/2012/08/18/miten-ihmiset-energisoidaan-ja-mobilisoidaan/>
 8. Myllylä, Yrjö (2001). Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä (Possibilities for Cooperation in Developing Clusters in Urban Areas). 86 p. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja (Ministry of Trade and Industry. Studies and Reports)  22/2001. <https://rdaluekehitys.net/2013/08/11/kasvukeskukset-ja-suuret-kaupunkiseudut-yhteistyomahdollisuudet-kaupunkiseutujen-klusterikehittamisessa-rd-aluekehitys-julkaisuesittely/>
 9. Myllylä, Yrjö (1999): Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa – Kehitettävät klusterit ja niiden kansainvälistämisen tukipalveluiden kehittäminen (The Northern Dimension. The Finnish companies providing Services within New Northern Area – Developing clusters and services). 236 p. Ministry of the Interior, Ministry of Trade and Industry, Finnvera Ltd, Finpro, Government Institute for Economic Research. RD-Market Info Publications. Helsinki 1999. <http://rdaluekehitys.net/2013/05/30/pohjoinen-ulottuvuus-rd-julkaisuesittely-pohjois-eurooppaa-palvelevat-yritykset-suomessa-kehitettavat-klusterit-ja-niiden-kansainvalistamisen-tukipalveluiden-kehittaminen/>
 10. Myllylä, Yrjö (1994). Yleiset edellytykset toimittaessa Pietarissa, Leningradin ja Karjalan Tasavallan alueella. 90 p. Viatek Tapiola Oy, helmikuu 1994. Suomen Maanrakentajien Keskusliitto, Suomen Ulkomaankauppaliitto.

Klusteri- ja toimialakehittäminen

 1. Myllylä, Yrjö (2017). Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta. 91 s. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy, Tekes. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n Tutkittua Tietoa – Kasvujulkaisut –sarja, Vol 1. <https://rdaluekehitys.net/2018/03/18/kannattavan-kasvun-johtaminen-kasi-ja-tyokirja-kasvuun/ >
 2. Myllylä, Yrjö & Jon McEwan (2013). Finland’s world class Arctic marine technology know-how. Baltic Rim Economies Expert Article 1245. Baltic Rim Economies 28.3.2013. Quartely Review 2/2013. Page 15. Pan Europe Institute <https://www.utu.fi/sites/default/files/media/drupal/PEI%20Pub%20BRE%20articles%202013%205_2014.pdf>
 3. Myllylä, Yrjö (2013). LNG-rakentaminen on arktisen meriteknologian mahdollisuus.Turun Sanomat, Alio-kirjoitus 26.7.2013. < http://rdaluekehitys.net/2013/07/27/turun-sanomat-alio-26-7-2013-lng-rakentaminen-ajankohtainen-arktisen-meriteknologian-mahdollisuus/
 4. Arktinen teknologia – Avain kasvuun. Visio-lehti 1/2011,  s. 12-16. Teknologiateollisuus ry. Edit. Olli Manninen <https://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2011/04/visio-1-2011-arktinen-teknologiaosaaminen-avain-kasvuun260.pdf>
 5. Myllylä, Yrjö (2009). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2009[3]. Yhteenveto vähittäiskaupan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 22.9.2009.  Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 3/2009.<http://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>
 6. Myllylä, Yrjö (2009). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2008[4]. Yhteenveto teknisten palveluiden työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 11.12.2008. 70 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 1 / 2009. <http://rdaluekehitys.net/2012/09/01/ennakointi-case-tekninen-palveluala-varsinais-suomi/ >
 7. Myllylä, Yrjö (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[5]. Yhteenveto ravintolapalveluiden työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 27.2.2007.47 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 6 / 2007.  <http://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>
 8. Myllylä, Yrjö & Linturi, Maija (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[6]. Yhteenveto siivous- ja kotitalouspalvelualan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 15.3.2007. 45 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 7 / 2007. < <http://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>
 9. Myllylä, Yrjö & Linturi, Jenni (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[7]. Yhteenveto talonrakennusalan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 4.6.2007. 42 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 8 / 2007.<http://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>
 10. Myllylä, Yrjö (1999): Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa – Kehitettävät klusterit ja niiden kansainvälistämisen tukipalveluiden kehittäminen (The Northern Dimension. The Finnish companies providing Services within New Northern Area – Developing clusters and services). 236 p. Ministry of the Interior, Ministry of Trade and Industry, Finnvera Ltd, Finpro, Government Institute for Economic Research. RD-Market Info Publications. Helsinki 1999. <http://rdaluekehitys.net/2013/05/30/pohjoinen-ulottuvuus-rd-julkaisuesittely-pohjois-eurooppaa-palvelevat-yritykset-suomessa-kehitettavat-klusterit-ja-niiden-kansainvalistamisen-tukipalveluiden-kehittaminen/>

[1] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home).  http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[2] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[3] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[4] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home).  http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[5] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[6] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[7] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

Kaivosten ympäristöongelmien hallinta edellyttää yhteisöllisiä valintoja ja osaavaa koulutustarpeiden ennakointia

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 6. Kaivostoiminta, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

”Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta” (RD Info 3/2012). Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Vielä ei merkittäviä  uusia ainakaan valtakunnallisia linjauksia kuitenkaan ole havaittavissa, jos asiaa katsoo koulutuksen (ja sitä tukevan tutkimuksen) käytännön suuntaamisen näkökulmasta.

Esimerkiksi 1990-luvulla hallituksen toimesta lakkautettiin Oulun yliopiston rakennustekniikan yksikkö, uuden hallituksen toimesta on pyritty ajamaan alas esim. Oulun seudulla luonnonvaratalouden aloituspaikkoja mm. ammattikorkeakoulussa (esim. YLE-uutiset 8.2.2012).  Teknisessä korkeakoulussa pääkaupunkiseudullakin vuorikoulutus ajettiin jo kokonaan alas. Kasvavien kaivosten tarpeisiin ei välttämättä ole tarjolla riittävää ammattitaitoa ja kokemusta ratkaisujen suunnittelemiseksi. Hiljaisen tiedon siirtäminen on katkennut. Kaivosoikeuksien luovutus valtionhallinnasta ulkomaisille yhtiöille pilkkahintaan ja maaperän rikkauksien omistus- ja hyödyntämissoikeudet lainsäädännön tasolla kertovat vanhan alasajolinjan olevan vielä päällä osaamisen puutteesta johtuvien ongelmien kasaantuessa.

Uskomme osaamiseen, joka ei liity ympäristöön, luonnonvaroiltaan rikkaaseen Suomeen tai sen maantieteelliseen asemaan tai kulttuuriin. Herää kysymys, että mitä me sitten kalliisti hankitulla Suomella teemme, jos emme sitä hyödynnä? Tarkka analyysi voi osoittaa, että käytännössä kaikki huippuosaaminen, jota kestävästi viemme, perustuu ympäristöömme. Mm. sinänsä tärkeä peliteollisuus ja tulevaisuuden ala täyttää johtavien virkamiestenkin ajatuksia Suomen selviytymisstrategiana. Valtion rooli on virkamiehiltä kysyttäessä keskittyä vain yritystoiminnan edellytysten luomiseen, mikä ei täysin aukea käytännön toimenpiteinä. Tämän korostaminen onkin ehkä yksi tapa väistää omaa vastuuta, silloin kun myös valtiollisten toimijoiden  tulisi ryhtyä toimeen – täytyyhän kaikilla olla jokin rooli yhteisen vision rakentamiessa.  Tässä tilanteessa jokaisen on katsottava peiliin, ajateltava itse ja tehtävä mitä voi yhteisen vision, vaikkapa – ”Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi entistä enemmän maaperän rikkauksista ja merestä” (TEM 43/2010) – edellyttämien toimenpiteiden edistämiseksi.

Kaleva, Mielipide, 27.8.1996, pak

Kaleva, Mielipide, 27.8.1996,                                                                                                                                                           HALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ LAKKAUTTAA OULUN YLIOPISTON RAKENNUSTEKNIIKAN YKSIKKÖ

Kaivosten ympäristöongelmat ovat ainakin joidenkin riippumattomien asiantuntijoiden mukaan olleet ennakoituja ja niistä vasta osa on nähty, uusia ongelmia ollaan rakentamassa.   Nopeaa ratkaisua ei ole. Nykyisissä ja lähitulevaisuudessa ilmenevissä kaivosten ympäristöongelmissa keskeisesti on kysymys em. yhteisöllisistä valinnoista, joita on tehty poliittisten puolueiden johdolla tietyissä yhteiskunnallisissa oloissa, mutta kaikesta päätellen tulevaisuuden äänelle ei ole annettu  tilaa näissä päätöksissä. Alaan koulutuksen ja osaamiseen ei ole satsattu lähes kahteen vuosikymmeneen vaan pikemminkin ajettu alas, kuten em. esimerkit kertoivat osaltaan. Uusiakin alkuja tosin on havaittavissa, mutta ei erityisesti valtakunnan politiikan aktiivisella tuella vaan alueiden tarttuessa haasteisiin. Ammattimaista ennakointitoimintaa ei ole suurten päätöksentekolinjausten yhteydessä käytetty eikä riippumattomille ja nousevien alojen asiantuntijoille ole annettu riittävästi ääntä (yritys tai poliittikkokin voi olla tapauskohtaisesti enemmän riippumaton kuin vaikkapa valtion virkamies – mittarina on taloudellinen riippuvaisuus ilmiöstä). Olemassaolevien vahvojen yritysten ääntä on kuunneltu ja säädetty jopa kilpailun estämisen lähtökohdista lakeja (Lex Nokia).

RD Aluekehitys perustettiin 1990-luvulla tuottamaan yhteisöllisiä tulevaisuuden kannalta relevantteja valintoja. Näkemys on ollut, että näillä valinnoilla eri toimintatasoilla saadaan tehokkaimmin ”Suomi nousuun”. Yksilöt pyrkivät elämässä selviytymään huomiseen ja säilyttämään nykyisen asemansa tai työpaikkansa. Riskinottajauudistajia ja yhteiseen hyvään tosiasiallisesti pyrkiviä on vähemmän. Hyvätkään asiat ja käytännöt eivät saavuta läpimurtoja kuin harvoin.  Valvovia viranomaisia ja peräänkatsojia periaatteessa riittää, kuten Antiikin filosofit ennakoivat: yhteiskunnan lähestyessä rappiovaihetta, lääkäreiden ja tuomareiden määrä kasvaa. Osaavaa yhteisöllistä ennakointia on tosiasiallisesti vähän. Tärkeintä olisi kirkastaa nyt kehityksen suuret linjat. Osaavalla yhteisöllisellä prosessilla voidaan käydä keskustelua tunteita ja ristiriitojakin aiheuttavista kysymyksistä ja etsiä ratkaisuja. Menetelmien käytön ”tavoitteena ovat yhteisöllinen ohjautuvuus ongelmaratkaisun ympärillä, ihmisten luova ajattelu ja mielipiteen vaikuttaminen sekä faktatiedon hyväksikäyttö” (RD Aluekehityksen palveluesite).

Nykytilanteessa havaitaan, että esimerkiksi kaivosten tekniset ratkaisut eivät kestä kaikkien riippumattomien asiantuntijoiden kriittistä tarkastelua. Tämä johtuu osaltaan mm. siitä, että 1990-luvun puolessa välissä viimeistään alettiin ajamaan alas yhteiskuntaa, jossa luonnonvaroilla ja alkutuotannolla olisi keskeinen merkitys, innostukseen saattoi vaikuttaa mm. Nokian menestys, vaikka ei huomattu, että sekin jos joku oli itse asiassa ympäristön tuote (ratkottiin mm. maailman suurimman pohjoisilla alueilla asuvan kansakunnan tietoliikennehaasteita). Väestö päätettiin korkeakouluttaa, mikä on hyvä asia, mutta osaamisen yhteys ympäristöön – siis luonnonvarojen merkitykseen, maantieteelliseen asemaan ja kulttuuriin –  katosi tässä huumassa.

Keskeiset päätökset tekivät poliittiset puolueet, vaikka tämä osoittautui jo tuolloin virheeksi riippumattomien asiantuntijoiden piirissä. Politiikot mm. valtionyhtiöiden taustalla veivät Suomea ja yhtiöitä ”osaamisyhteiskuntaan”. Tämä linja on siis jatkunut näihin päiviin asti! (Yhteiskunta tekee paljon virheitä, opetti myös Mannerheim-testamentissaan /Muistelmissaan, ja kehotti tunnustamaan virheet oppimisen vuoksi – joskin kaikista vihollisista suurimpana Suomelle hän piti kansan eripuraisuutta.)  Yhteiskunnan peruslinjojen painopisteen muuttumisen 1990-luvulla saatoin todeta henkilökohtaisesti mm. vuonna 1997 erään kaivosteollisuuteen liittyvän kehityshanke-esityksemme käsittelyn yhteydessä KTM:n erään piirin viranomaisen todetessa, että ”alkutuotanto ei kuuluu painopistealueisiin eikä tuettavien alojen piiriin”. Vuoden käsittelyn jälkeen päätöstä ei saatu aikaiseksi  ja luovuin yrittäjänä hankkeen vetämisestä ja edistämisestä, ”rahojen polttamisesta”. Toki muitakin tekijöitä vaikutti tuolloin päätöksen viivästymiseen, josta osa on rivien välistä tunnistettavissa edellä.

Samoihin aikoihin hallitus päätti, että Oulun yliopiston rakennustekniikan koulutus ajetaan alas. Esim. Kalevan 27.8.1996 mielipidekirjoitukseni käsitteli aihetta epäilen tuolloiset lakkauttamiseen päätyneen selvityksen pohjautuneen muuhun kuin tulevaisuusajatteluun, kritiikin kohdistuessa mm. selvitysmenetelmiin.

Suomessa on lisäksi tapana, suorastaan sääntönä,  antaa selvitysmiestehtävät asiassa suoraan tai välillisesti ilmiöön nähden taloudellista intressiä omaaville tahoille huomioimatta riippumattoman tiedon arvoa tällaisissa yhteyksissä.  Etenkin virkamiehet ovat verotulojen kautta hyvinkin riippuvaisia kulloisistakin yritysrakenteista eivätkä helposti voi antaa arvoa nouseville uusille asioille, tulevaisuuteen katsominen on tämän vuoksi vaikeaa, koska nykyisten rakenteiden ja yritysintressien varpaille ei voida astua, päin vastoin, niitä tuetaan Lex Nokian tapaan säätämällä yritysten uudistumista estäviä lakeja – varsinkin, jos niillä on merkittävää merkitystä veronmaksajan näkökulmasta. Tulevaisuutta pitäisi kuitenkin tarkastella lähes poikkeuksetta mieluummin 10-20 vuoden tähtäimellä kuin hallituskauden mittaisena.

Suomi oli siirtynyt tietoyhteiskuntaan huomaamatta, että se vasta luonnonvaroja Suomen ja sen lähialueiden maaperästä tuleekin tarvitsemaan.  Nyt tärkeintä on isot peruslinjaukset ja näkemykset, näistä pitää keskustella vähintään yhtä paljon kuin yksittäisestä silmille tulleesta ongelmatilanteesta. Päivän polttavia ympäristöongelmia ei voida ratkaista hetkessä, jos ei ole uskottu koko alaan ja ottaen huomioon, että  alan koulutusta- ja tutkimusta, osaamista, on ajettu alas lähes 20 vuotta. Tämä keskustelu, jos joku on valtion toimijoiden ja politiikkojen tehtävä – vaikkapa sitä edellytysten luomista – ja heidän velvollisuus on käyttää myös kallliisti kouluttamiaan näkemyksellisiä osaajia keskustelun tukena. Tai sitten on ajateltu idealistisesti, että maailmantalouden kehitystrendit ja luonnonvarojen hyödyntämisen tarpeet eivät koske meitä. Yksi vuosien kritiikki kohdistuu myös tähän, että miten trendit tunnistetaan ja miten niihin reagoidaan. Nykyinen trendien analyysi ja käyttö ei täytä mielestäni tulevaisuudentutkimuksen edellyttämiä täsmällisiä vaatimuksia. Ensimmäinen työ olisikin tehdä toimintaympäristöön vaikuttavien trendien analyysi ammattimaisesti esimerkiksi väitöskirjassani käsittelemän ”Vahvan ennakoivan trendin” (Strong Prospective Trend) käsitteen mukaisesti. Tilastotrendeihin yksinomaisen huomion kiinnittäminen ilman näkemyksen ja tahdon liittämistä prosessiin ei ole käyttämäni määritelmän mukaan tulevaisuuden ennakointia.

Vieläkään uusista linjauksista ei voi olla aivan varma, jos ajattelee esim. nykyisen hallituksen aloituspaikkojen vähentämispyrkimyksiä vaikkapa luonnonvara-alalta Oulun seudulta tai Kemi-Tornion alueen ammattikorkeakoulusta – tässä ilmeisesti kuitenkin saavutettiin jonkinlainen torjuntavoitto.  Ikäluokkien pieneneminen on selvä asia lyhyellä aikavälillä, mikä on huomioitava, mutta taustalla pitäisi olla visio toimintaympäristön muutoksista ja haluttavasta tulevaisuudesta, mikä tuskin voi toteutua pelkästään peliteollisuuden ympärille, vaikka sen soveltamismahdollisuudet ovat suuret. Akuuttiin hätään tarvitaan hiljaista tietoa, sitä tietoa, joka on kertynyt siinä kokemus-, tutkimus- ja koulutusmaailmassa, jolloin luonnonvaroilla oli nykyistä keskeisempi asema Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä ikäpolvi pystyy antamaan panoksensa ”hiljaisen tiedon asiantuntijoina”, kunhan tälle osaamiselle annetaan arvo. Esimerkiksi kaivosten rakenteiden suunnittelussa pitää hyödyntää tätä pitkää kokemusta. (Kannustan kaikkia yli tai alle 75 vuotiaita alan asiantuntijoita, jotka kokevat, että heillä on sanottavaa,  perustamaan blogin ja palvelupaikan, josta tieto ja kokemus voi nykyaikaisella tavalla välittyä sitä tarvitseville (vrt. esim. www.liikennementori.wordpress.com). Organisaatioista riippumattomina toimijoina voitte olla tiedon jakamisessa vielä edelläkävijöitä.

Keskustelua pitäisi käydä siitä, että mikä on luonnonvarojen merkitys Suomen kansantaloudessa, millaista tutkimusta ja koulutusta niiden hyödyntäminen vaatii – osaaminen on kytkettävä nykyistä enemmän ympäristöön, maantieteelliseen asemaan ja kulttuuriin eikä näistä irralliseksi kuin viimeisten ehkä 20 vuoden aikana on ollut monin osin pyrkimys. ”Pelkällä osaamisellakin” voi olla sijansa, mutta selvästi on tarvetta kytkeä sitä mainittuihin tekijöihin, mikä luo välttämätöntä globaaliakin kilpailuetua. Viime aikaiset tapahtumat kaivosteollisuudessa osoittavat, että alkutuotanto, jos joku, vasta vaatii korkealuokkaista osaamista, monitieteellisyyttä ja poikkitieteellisyyttä. Pelkästään insinöörien opein ilman ymmärrystä kemiasta, biologiasta ja yhteiskunnan arvojen muutoksesta ei kannattavaa kaivostoimintaa voida Suomessa välttämättä kehittää. Yhteiskuntatieteilöijöiden panostakin tulisi peräänkuuluttaa keskusteluun. Esimerkiksi kaivosyhdyskuntien kehitystä tutkineita huippututkijoita löytyy Suomesta vaikkapa Itä-Suomen yliopistosta.

Tärkeimpänä kestävänä mahdollisuutena on vastata alueellisesti haasteeseen osaamis- ja koulutustarpeita ”oikeaoppisesti” ennakoiden. Ennakointiosaaminen ei ole instituutiossa vaan yksilöissä. Pitkän tähtäimen ennakointi on nykyisin maakuntaliittojen vastuulla ja lyhyen tähtäimen ELY-keskusten. Molemmissa on nähtävissä puutteita ja kritisoitavaa toiminnassa. Suositeltaa on käyttää Euroopan unionin parasta alueellisen ennakoinnin käytäntöä myös maakuntien osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointihankkeissa sekä valtakunnan tason tarkasteluissa. Lisätietoja hyvistä käytännöistä:

Suuret linjaukset ja toimenpidesuositusten resurssointi kuntoon

 • Myllylä, Yrjö (2012). Pohjoisen tutkimuksen erityiskysymykset – NorNet verkoston / Luonnonvara- ja ympäristöalan ennakointi vuoteen 2025. Northern Research and Innovation Platform, NorNet-verkosto, Thule-instituutti, Oulun yliopisto. Loppuraporttiluonnos 7.3.2012.

[1] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home).

Seudullinen ja alueellinen tahtotila prosessoitava monipuolisesti ja linjaukset tehtävä:

Kaivostoiminnan koulutuksen kehittämisen tarvet nousi vuoden 2000 ennakointihankkeessa:

Palveluiden osuus kasvaa, mutta vuorovaikutusta luonnonvarojen, jalostavan teollisuuden, maantieteellisen aseman ja kulttuurin  välillä on vahvistettava koulutuksessa. Alkutuotanto, teollisuus ja palvelut tulee nähdä osana samaa systeemiä. Antiikin Kreikka ja suuret filosofitkin elivät luonnonvaroista ja niiden hyödyntämisestä, orjien merkitys oli myös suuri – mikä oli tämän filosofien keskustelun ja elinkeinoelämän perustan välinen suhde ja vaikutus toisiina  olisi hyödyllistä tuntea nykyistä paremmin.

Ja yliopistojen ja sen yksittäisten tutkijoiden ja toimijoiden tulisi avautua ympäröivään yhteiskuntaan nykyistä enemmän