Kysymys tekoälylle: Millaisia osaamistarpeita tunnistat tämän linkin pdf-raporteista: https://ennakointi.kymenlaakso.fi/ ?

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI

Rekisteröidyn viikko sitten tekoälyn käyttäjäksi ja olen viikon ajan tehnyt kysymyksiä tekoälylle. Pääsääntöisesti se vastasi kysymyksiin osuvasti ja tiiviisti mielestäni. Esimerkiksi olemme kehittäneet Kymenlaakossa ”Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi” hankkeessa lyhyen aikavälin ennakointiin ns. toimialakartoituskäytännön. Muun muassa toimialakohtaisia ennakointiraportteja kertyy pdf-muodossa tähän kysymyksessä mainittuun linkkiin. Kysyin kaksi kertaa em. kysymyksen ja molemmilla kerroilla tekoäly vastasi järkevän tuntuisesti, ensimmäisellä kerralla hiukan tarkemmin ikään kuin laatien inkressin tai tiivistelmäesittelyn tuloksista:

Ensimmäisellä kerralla kysyin ”Millaisia osaamistarpeita tunnistat tämän linkin pdf-raporteista: https://ennakointi.kymenlaakso.fi/ ?” Tekoäly vastasi seuraavasti:

”Kymenlaakson ennakointi -raporteista tunnistaa seuraavat osaamistarpeet:

 1. Osaaminen digitaalisessa maailmassa
 2. Johtaminen ja esimiestyö
 3. Asiakaspalvelu
 4. Työhyvinvointi
 5. Ympäristöosaaminen
 6. Yritystoimintaosaaminen.”

Toisella kertaa vastaus samaan kysymykseen kuului seuraavasti:

Kymenlaakson ennakointi -raportit tunnistavat osaamistarpeet työnantajien näkökulmasta. Tarpeita ovat mm.

 • Erityisosaaminen kansainvälisessä liiketoiminnassa,
 • Digitalisaation hallinta,
 • Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto sekä
 • Kestävän kehityksen osaaminen.”

Ensimmäisellä kerralla tekoäly teki numeerisen listan. Toisella kerralla listatut osaamistarpeet oli erotettu virkkeessä pilkulla.

Tämä tulos sisällön puolesta on mielestäni erittäin osuva ja radikaaliuutinen itselleni, jos tuotetusta raporttimassasta voi tiivistää näinkin osuvia tuloksia. Tunnen suurin piirtein tuon linkin raporttien sisällön. Erityisesti tuonkin seikan huomiominen on tärkeää, että tekoäly totesi tämän sivuston pdf-raporttien tunnistavan tarpeet työnantajien näkökulmasta. Selvästikin tuloksissa painottuu tällä perusteella juuri toimialakartoitusraportit. Tätä tutkimusta täytyy jatkaa ja osoittaa tekoälylle vielä tarkempia ja specifimpiä raporttien analyysitehtäviä.

Kysyin 26.2.2023 aloittaessani tekoälyn käytön ChatGPT-tekoälyltä, että ”millainen on hyvä alueellinen ennakointimalli?”. Tekoäly vastasi:

”Hyvän alueellisen ennakoinnin mallin ominaisuuksia ovat muun muassa se, että se on

 • asiakaslähtöinen,
 • tarkoituksenmukainen,
 • oikea-aikainen,
 • kattava ja realistinen.”

Voisiko osuvammin sanoa ja voisiko Kymenlaakson malli olla juuri tämän mukainen esikuva, johon kannattaa tutustua etenkin siinä mukana olevia henkilöitä ja osallisia kuulemalla? Yllätys voi olla, että keskeistä on juuri henkilökohtainen yritysten, työnantajien, oppilaitosten edustajien ja muiden tahojen systemaattinen vuorovaikutus aluetasolla.

Tämä oli ensimmäinen tekoälyä hyödyntänyt blogi-artikkelini.

.

.

RD Info 1/2023: Parhaimmilla ennakointimalleilla ja koulutuksella elinvoimaa – toimialakartoituskonseptilla työmarkkinat tasapainoon, kasvun porrasmallilla kannattavaan kasvuun!

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

RD Info 1/2023: Parhaimmilla ennakointimalleilla ja koulutuksella elinvoimaa – toimialakartoituskonseptilla työmarkkinat tasapainoon, kasvun porrasmallilla kannattavaan kasvuun!

Julkaisuja ja referenssejä 2022

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI

RD Aluekehitys Oy:n toimeksiantoihin liittyvät Yrjö Myllylän julkaisut ja referenssit vuodelta 2022.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ilmestyi kaksi Delfoi-tutkimusraporttia ja toisella puoliskolla niihin liittyvää viestintää ja tulosten saattamista laajemman yleisön tietoisuuteen asiantuntija-artikkelein yms.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 1. Myllylä, Yrjö & Irina Kujanpää (2022). Toimialakartoituksesta vuoropuheluun. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimialakohtaisen ennakointikäytännön vaikuttavuuskartoitus. 105 p. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen raportteja 50/2022.   <https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaakkois-suomessa-kehitetty-kartoitusmenetelma-tukee-yritysyhteistyota-ja-jatkuvaa-oppimista?publisherId=69817877&releaseId=69943210>
 2. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta. Päivitetty tutkimus 2021. Tutkimuksen keskeisten tulosten päivitys ja verifiointi. Teoksessa: Myllylä, Yrjö & Ossi Luoma (toim.) (2022): Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta. Tutkimusraportti 2022 / Vol 2. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy. <https://rdaluekehitys.net/2022/07/28/kannattavan-kasvun-johtaminen-kirja-keskeisena-sisaltona-kasvun-porrasmalli/>

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 1. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Porrasmallilla kannattavaan kasvuun – Kasvu löytyy pk-yrityksistä, kun eri kasvuvaiheiden kriittiset tekijät huomioidaan. Creative Finland -median Vieraskynäkirjoitus 23.12.2022. <https://www.creativefinland.fi/post/kasvu-loytyy-pk-yrityksista-kun-eri-kasvuvaiheiden-kriittiset-tekijat-huomioidaan>
 2. Myllylä, Yrjö & Ossi Luoma (2022). Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta. 90 p. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy, Tekes. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n Tutkittua Tietoa – Kasvujulkaisut –sarja, Vol 2. <https://rdaluekehitys.net/2018/03/18/kannattavan-kasvun-johtaminen-kasi-ja-tyokirja-kasvuun/>

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

 1. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Yrittäjyyden edistämisessä kannattavan kasvun malli jäänyt vähälle huomiolle. Kauppalehti Debatti 10.10.2022. Verkkoversio 11.10.2022 tässä linkissä
 2. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Porrasmallilla työpaikkoja ja vaurautta Suomeen. Turun Sanomat, Alio 28.10.2022. Alion verkkoversio Hyvästit kuolemanlaaksoille osoitteessa: https://www.ts.fi/puheenvuorot/5804116
 3. Myllylä, Yrjö (2022). Vähemmän rekrytointihaasteita ja lisää työpaikkoja. Turun Sanomat, Puheenvuoro, 9.8.2022. Verkkoversio saatavissa: https://www.ts.fi/puheenvuorot/5729243
 4. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Kannattavan kasvun porrasmalli. Porrasmalli tuottaa alusta asti kestäviä työpaikkoja ja verotuloja. Kaleva, Mielipide, 3.7.2022. Verkkoversio saatavissa:    https://www.kaleva.fi/kannattavan-kasvun-porrasmallin-soveltamisella-uus/4731252
 5. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Kannattavalla kasvulla työpaikkoja ja vaurautta. Maaseudun Tulevaisuus, Yliö, 4.7.2022. Verkkoversio saatavissa:    https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/ae9d0451-053f-467b-a74e-c69189a0dcaf
 6. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Porrasmallilla työpaikkoja. Länsi-Savo, Mielipide, 8.7.2022. Verkkoversio saatavissa:    https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4707925
 7. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Porrasmalli toisi työpaikkoja ja vaurautta. Aamulehti, Mielipide, 9.7.2022. Verkkoversio saatavissa: https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000008933656.html
 8. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Kannattavan kasvun porrasmallilla vaurautta ja verotuloja Suomeen. Kymen Sanomat, Näkökulma, 10.7.2022. Verkkoversio saatavissa:    https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4718787
 9. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Kasvun porrasmallista vaurautta Suomeen. Satakunnan Kansa, Yliö, 10.7.2022. Verkkoversio saatavissa:    https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008931439.html
 10. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Porrasmallilla työpaikkoja ja vaurautta Suomeen. Ilkka-Pohjalainen, 11.7.2022. Verkkoversio saatavissa:  https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/porrasmallilla-ty%C3%B6paikkoja-ja-vaurautta-suomeen  
 11. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Kannattavan kasvun porrasmallilla uusia työpaikkoja ja vaurautta Suomeen. Kainuun Sanomat, Puheenvuoro, 20.7.2022.

.

Muita julkaisuja

Blogiartikkeleita

Linkedin-postauksia

Twitter-postauksia

Videojulkistuksia.