Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014): Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation.

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, IN ENGLISH, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ
.

.

.

.

.

.

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation.   University of Oulu, Thule-Institute,  Oulu University of Applied Sciences. VTT.  Pages 11-17.  TEKES funded project. <http://issuu.com/hanneleh/docs/smarctic/0> <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2014/12/10/smarctic-hankkeen-loppuraportti-on-ilmestynyt-tekesin-strateginen-avaus-johti-arktiset-meret-ohjelmaan/>

There is 26 authors in the book / Kirjassa on 26  kirjoittajaa

Toni Ahlqvist

Petri Ahokangas

Irina Atkova

Erkki Alasaarela

Timo Bräysy

Antonio Caló

Antti Haapala

Helka-Liisa Hentilä

Hannu Heikkinen

Jari Juga

Jari Kaivo-oja

Heikki Keränen

Virpi Keränen

Hanne Kettunen

Anna Leinonen

Yrjö Myllylä

Ilpo Niskanen

Timo Pohjosenperä

Eva Pongrácz

Arja Rautio

Hannu Rintamäki

Jarmo Rusanen

Veikko Seppänen

Hannu Suojärvi

Henna Sundqvist

Anniina Valjus

Ks. myös / See also

On aika soveltaa tuloksia koulutuksessa ja hankkeissa, ks. esimerkki / It is time to apply results in training, see example

Sovellusesimerkki / Example for applicaion:

.