Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014): Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation.

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, IN ENGLISH, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ
.

.

.

.

.

.

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation.   University of Oulu, Thule-Institute,  Oulu University of Applied Sciences. VTT.  Pages 11-17.  TEKES funded project. <http://issuu.com/hanneleh/docs/smarctic/0> <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2014/12/10/smarctic-hankkeen-loppuraportti-on-ilmestynyt-tekesin-strateginen-avaus-johti-arktiset-meret-ohjelmaan/>

There is 26 authors in the book / Kirjassa on 26  kirjoittajaa

Toni Ahlqvist

Petri Ahokangas

Irina Atkova

Erkki Alasaarela

Timo Bräysy

Antonio Caló

Antti Haapala

Helka-Liisa Hentilä

Hannu Heikkinen

Jari Juga

Jari Kaivo-oja

Heikki Keränen

Virpi Keränen

Hanne Kettunen

Anna Leinonen

Yrjö Myllylä

Ilpo Niskanen

Timo Pohjosenperä

Eva Pongrácz

Arja Rautio

Hannu Rintamäki

Jarmo Rusanen

Veikko Seppänen

Hannu Suojärvi

Henna Sundqvist

Anniina Valjus

Ks. myös / See also

On aika soveltaa tuloksia koulutuksessa ja hankkeissa, ks. esimerkki / It is time to apply results in training, see example

Sovellusesimerkki / Example for applicaion:

.

”Arctic Frontiers 2014 will be held at the University of Tromsø”

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, IN ENGLISH, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

”Arctic Frontiers 2014 will be held at the University of Tromsø”.

NORTHERN MARITIME CHALLENGE 2012, 17–18 April 2012 Helsinki Exhibition and Convention Centre

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, IN ENGLISH, METODI

Wednesday 18 April

Chaired by Ms Mervi Pitkänen, Programme Director, Finnish Maritime Cluster Programme

9.00 – 11.40

MORNING SESSION

9.00

CHAIRMAN’S OPENING REMARKS

9.10

NORTHERN MARITIME CHALLENGES AND TRENDS – RESEARCHER’S PERSPECTIVE

Dr Yrjö Myllylä, Futures Researcher, Finland Futures Research Centre, University of Turku/Regional Development Ltd

9.40

POLICY AND LEGISLATION – DRIVERS FOR INNOVATIONS?

Mr Arnstein Eknes, Segment Director, Det Norske Veritas AS

See all program and key speakers.

___

NORTHERN MARITIME CHALLENGE 2012. 17–18 April 2012 Helsinki Exhibition and Convention Centre. In parallel with the SeaTec Helsinki trade fair.

The theme of the international conference is Maritime Future Forum. We will look at the future of the maritime business: Where is it going? How will it develop?
How will it succeed?

Registration: Latest on 27 March 2012. Fee 720 €. Further information: Kirsi Laitio (02) 333 8161, Päivi Söderholm (02) 333 8173.

Source: Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen
Koulutuskalenteri, Utbildningskalender Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral