Arctic Logistics -konferenssi Murmanskissa, kaivosvierailu Kirovskissa ja muita huippuhetkiä 7.-11.4.2013 Murmanskin alueella


Barents Logistic 2 -hanke järjesti opinto-ja yrityskontaktimatkan Murmanskin alueelle Murmanskin kaupunkiin, Kirovskiin ja Apatiittiin. Matkareitti oli seuraava:

  • Menomatka: Oulu-Haaparanta (Luleån Teknillisen korkeakoulun edustajat)-Kemi-Rovaniemi-Kemi-Sallan raja-asema-Kantalahti-Murmansk.
  • Paluumatka: Murmansk-Kirovsk-Apatiitti-Kantalahti-Sallan raja-asema-Kemijärvi-Rovaniemi-Kemi-Haaparanta-Oulu.
Murmanskin kaupunki 10.4.2013

Murmanskin kaupunki 10.4.2013

Barents Logistic 2 -hankkeen osapuolia ovat Oulun yliopiston taloustieteellinen tiedekunta, johtamisen ja kansainvälisen markkinoinnin yksikkö (logistiikka), Luleån teknillinen korkeakoulu (industrial logistic) sekä Murmanshelf/Murmanskin alueen toimijat. Ohjelman runko oli seuraava (lähde em. Barents Logistic 2 -hankkeen linkki):

.

.

7.4. Lähtö Suomesta

8.4. Yritysvierailut Murmanskissa

9.4. Arctic Logistics -seminaari järjestäjänä Murmanshelf

10.4. Yritysvierailut Murmanskissa, lähtö Apatiittiin

11.4. Vierailu Venäjän tiedeakatemian Kuolan tiedekeskuksen
kaivosinstituutissa (Mining Institute of the Kola Science Center RAS)
ja tapaaminen Oleny Ruchein kaivoksen North-Western Phosphorous Company

Paluu Suomeen

Seuraavassa on Yrjö Myllylän raportti kuvin ja kommentein.

Finpron edustaja Murmanskissa suomalaisten ja ruotsalaisten tentittävänä Murmanshelfin ja Barents Logistic 2 hankkeen koulutustilaisuuden taolla.

Finpron edustaja (vas) Murmanskissa suomalaisten ja ruotsalaisten tentittävänä Murmanshelfin ja Barents Logistic 2 hankkeen koulutustilaisuuden taolla.

.

Sallan raja-aseman virallistaminen käynnistyi vuonna 1996 toukokuussa Valkoisen meren messujen ja Barentsin käyvätävän kehittämisseminaarin jälkeen. Raja avattiin kansainväliselle liikenteellle vuonna 2002.

Sallan raja-aseman virallistaminen käynnistyi vuonna 1996 EU:n ulkoasiainmkomissaarin sekä Lapin ja Murmanskin maaherrojen tapaamisessa  toukokuussa Sallassa keväällä Kantalahdessa pidettyjen Valkoisen meren messujen ja Barentsin käyvätävän kehittämisseminaarin jälkeen,joiden vetämisestä kirjoittaja vastasi projektipäällikkönä yhteistyössä aktiivisten yrittäjien ja Lapin yliopiston yrityspalveluyksikön kanssa. Raja avattiin kansainväliselle liikenteellle vuonna 2002. Lisätietoja tästä.

.

TUTUSTUMISKÄYNNIT MURMANSKISSA

  • «SIVA Industrial center in   Murmansk» (www.siva.ru) – subsidiary   company of State corporation of industrial development of Norway “SIVA s.f.”
  • North Logistics (http://www.chnl.no)
  • TICIz (www.murmansk-tisiz.ru) – Murmansk   engineering- building investigation trust
  • CSM (www.mcsm.ru)   – center of standardization and metrology
  • Center of business and logistics of Technopark – nor (www.technoparknor.no)
WP_001247

Uutta ja vanhaa Murmanskin katukuvassa. Kuvassa Rosneft-öljy- ja kaasuyhtiön konttori Murmankissa. Venäjä on maailman suurin öljyntuottaja.

Länsimaistyyppisiä kauppakeskuksia rakennettiin. Viime vuosina myös länsimaisia automyymälöitä on ilmestynyt selvästi katukuvaan.

Länsimaistyyppisiä kauppakeskuksia rakennettiin. Viime vuosina myös länsimaisia automyymälöitä on ilmestynyt selvästi katukuvaan.

.

.

III INTERNATIONAL CONFERENCE ”ARCTIC LOGISTICS”

Murmanskija Vestnik 10.4.2013 vieraat toivat Murmanskiin tulppaaneja. Hollantilaisten lisäksi myös suomalaiset ja norjalaiset mainitaan tekstissä.

Murmanskija Vestnik 10.4.2013 vieraat toivat tulppaaneja Arktikaan. Hollantilaisten lisäksi myös suomalaiset ja norjalaiset mainitaan tekstissä.

Ks. Murmanshelfin info (Association of suppliers
for oil-and-gaz industry):

Esitelmät löytyvät tästä : http://www.murmanshelf-conf.ru/en/node/104.

Linkistä http://en.murmanshelf.ru/ löytyy seuraava konferenssi-info / Conference info in link:

Logistiikka Arktisessa konferenssin avajaispuheenvuoron pitäjät Murmanskin maaherra ja Hollannin suurlähettiläs.

Logistiikka Arktisessa konferenssin avajaispuheenvuoron pitäjät Murmanskin maaherra Marina Kovtun ja Hollannin pääkonsuli Jonnes de Mol.

”The organizer of the conference was the Association Murmanshelf, the
co-organizers were the Ministry of Economic Development and the Minsitry
of Transport and Road Facilities of Murmansk Region supported by the
Government of Murmansk Region.

The issues under disscussion were related to the development of
international cooperation in the Arctic,the increase of competitiveness
of regional enterprises on condition of Russia’s WTO membership, the
role of the Northern Sea Route in the system of transnational
transportation and the complex development of the coastal
infrastructure, shipbuilding and ship epair.

.

Hollannin pääkonsulti Jonnes de Mol Pietarista puhumassa.

Special attention was paid to the theme of ecological safety in the logistics operations in the Arctic.

167 representatives from companies and organizations from Russia,
Norway, Finland, Sweden, Netherlands, Canada, France, Germany took part
in the conference.

The Governor of Murmansk Region Marina Kovtun took the floor with a
welcome speech in front of the

Konferenssin yhtenä sponsorina toimi Statoil.

Konferenssin yhtenä sponsorina toimi Statoil.

participants. She stressed that the scope
of the conference and the participation of our foreign partners and
colleagues reveals the interest in the Arctic and Murmansk Region once
again.

The representatives of Rostransmodernization, Atomflot, INTSOK,Tschudi
Shipping Company, Murmansk Shipping Company, Witteveen+Bos Russia,
Gazflot, Oktyabrskaya Railway, Wageningen University, 35 shipyard,
Murmansk Marine Biological Institute, Baltic BASU, IS-Systems, Murmansk
Center of Standardization and Metrology,

Murmanskissa ilmestyvän Pohjoisen Teollisuus -lehden toimittaja on tullut tutuksi. Kirjoittaja on julkaissut lehdessä tutkimuksensa tuloksia.

Murmanskissa ilmestyvän Pohjoisen Teollisuus -lehden toimittaja on tullut tutuksi. Kirjoittaja on julkaissut venäjän ja engalanninkielisessä lehdessä  aiemmin väitöstutkimuksensa tuloksia.

EcologicalCenter, KMT-Service
and others presented their reports all of which were a success.”

.

Alustavia johtopäätöksiä. Vastuunottajaa ja resurssointia reagointiin tarvittaisiin. Etenkin norjalaisten paikalliset edustajat kyselivät kehen Suomessa tulisi ottaa yhteyttä arktisen meriteknologian teemassa, jos haluaisi esim. yhdessä toteuttaa konferenssin tai muun tapahtuman. Sopivaa kohdetta ei ollut löytynyt.

”Team Finland projektin” olisi kohdattava todellinen pk-yritys (ei vain suuri tai 1 hengen yritys) ja kansainvälistämisen palveluita tarjoavat yksityiset yritykset (jotka voivat olla hyvinkin pieniä, esim. 1 hengen yrityksiä)  ja hyödynnettävä myös niiden osaaminen.

.

Edessä Murmanskin Lapin kansallispuisto ja yli kilometrin kjorkuiset tunturit 10.4.2013.

Edessä Murmanskin alueen Lapin kansallispuisto ja yli kilometrin korkuiset tunturit 10.4.2013.

.

KIROVSK-APATIITTI

Malmia kulki minuuttien välein "tumppereilla".

Malmia kulki minuuttien välein ”dumppereilla”.

Oleno Ruchei oli venäläisten kaivoshanke, johon oli investoitu lyhyellä aikavälillä oppaan haastattelutietoihin perustuen 700 miljoonaan euroa ja 300 miljoonaa euroa oli vielä lähiaikoina investoitava. Malmi (apatiittifosfaattimalmi) kulki, myllyt pyöri, mutta selvästi oli vielä kuljetin ja muita hankkeita työn alla. Hanke on kaivokselta saamamme esitteen mukaan käynnistynyt vuonna 2005.

Kirjoittaja ja Paakkola Conveyorsin hallituksen puheenjohtaja Tuomo Juntikka. Yritys (www.paakkola.com)  on mm. myynyt Kuolan niemimaalle hihnakuljettimia, jotka korvaavat kalliiden dumppereiden käyttöä avolouhoksilla.

Kirjoittaja ja Paakkola Conveyorsin hallituksen puheenjohtaja Tuomo Juntikka. Yritys (www.paakkola.com) on mm. myynyt Kuolan niemimaalle hihnakuljettimia, jotka korvaavat kalliiden dumppereiden käyttöä avolouhoksilla.

Mukana laitetoimittajina tai insinööritoimistoina olivat haastattelutietojen mukaan Metso (”malmimylly”), Outotech (vaahdotuslaitos) ja porilainen Ahma-insinöörit (haastattelutietojen / paikalla kerrotun mukaan perusteella rakennukset, lehtietojen mukaan lastausterminaali) ja Iisalmelainen Normet Oy ajoneuvokaluston tuotemerkkien perusteella (ks. kuva alempana).

Tunturin sisään ruotsalaisin ilmanpuhdistusteknologioin?

Tunturin sisään iisalmelaisella Normetin ajoneuvolla ja ruotsalaisin ilmanpuhdistusteknologioin

Oli hieano nähdä, että jossakin tapahtuu! Uusi kaivos työllisti oppaan mukaan 2000 työntekijää.

Lattianvalu käynnissä Kirovskissa kaivosalueen rikastamorakennuksessa.

Lattianvalu käynnissä Kirovskissa kaivosalueen rikastamorakennuksessa 11.4.2013.

Alustavia johtopäätöksiä etenkin kaivovierailusta:

  • Välittömät toimet ja pohdinnat: Suomen tarvitaan ehkä kaivosalan kilpailukykytyöryhmä meriteollisuuden kilpailukykytyöryhmän tapaan. Tilanne on se, että alan pk-yritykset eivät saa hankkeilleen rahoitusta pankeista, Finnvera ei puolestaan takaa, kun yksityiset pankit eivät ole mukana (alustava aihio).
  • Strategiset valinnat aluetasolla: Metson, Outotechin ja porilaisen Ahma-insinöörien läsnäolo Murmanskin alueen merkittävässä kaivoshankkeessa ja taas pohjoissuomalaisten yritystennäkymättömyys alleviivasi (tosin esim. po. toimistolla on toimipisteet myös Pohjois-Suomessa), että osanakv-strategiaa on verkostoiduttava pohjoisesta etelään. Katso Lapin kansan kirjoituksemme: Pohjoinen menestyy verkostoitumalla etelään.
NWP_130411_0001

Oleno Ruchein kaivoksen infrastruktuuria

.

Teksti ja valokuvat Yrjö Myllylä,  18.4.2013.

_

Ks. myös ”LÄPIMURTO” SALLASSA 96

Kategoria(t): 1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s