Liikennementori: ”Kansainvälinen talvipyöräilykongressi Oulussa 13.-14.2.2013”

1. ALUEKEHITYS, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Mitä on arktinen teknologiaosaaminen? Se on mm.  perusvälttämättömän liikkumisen ja logistiikan hallintaa edullisesti, järkevästi, kustannuksia säästävästi ja hyvinvointia moniulotteisesti maksimoiden pohjoisissa olosuhteissa. Suksien,  lumilaudan, jäänmurtajien, ruotsinlaivojen ja matkapuhelimen keksimisen ja kehittämisen lisäksi esille voisi nostaa yhden ”uuden ihmeen” – Oulun kaupungin talvipyöräilyn – Tule ja tutustu aiheeseen tarkemmin Kansainvälisessä talvipyöräilykonferenssissa Oulussa 13.-14.2.2013!:

”Oulun kaupunki on Suomen rajojen sisäpuolella tunnettu pyöräilykaupunki. Nyt se haluaa olla sitä entistä enemmän myös maailmanlaajuisesti, erityisesti talvipyöräilyn osalta. Pohjoisessa pyörät eivät nimittäin jämähdä paikoilleen talvella. Oulussa talvipyöräilyn määrä matkasuoritteesta huitelee talven kylmimpinä kuukausinakin noin 10 – 12 % tienolla. Se on lukema, johon monet kaupungit eivät pääse edes kesähelteillä. Oulussa talvipyöräily on normaali juttu. Kyse on ennen kaikkea kulttuurista, jonka muodostumiselle erinomainen kevyen liikenteen verkosto, hyvä talvikunnossapidon taso sekä pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittämistyö on antanut loistavat mahdollisuudet. Oulussa talvella pyöräilevät mummotkin.”

Lue koko Timo Perälän tekstin lainaus Liikennementorin blogista.

Ks. Ennakkoinfo Kongressista Navico Oy:n sivuilta. Sivuilla myös talvipyöräilyvideoita Oulusta. Konferenssi-info suoraan www.ibikeoulu.com.

JK. Esimerkiksi Laurence C. Smith (2011) ennustaa kirjassaan ”Uusi pohjoinen – maailma vuonna 2050” monien uusien yhdyskuntien syntyvän pohjoisille alueille vuoteen 2050 mennessä sekä monien yhdyskuntien vahvistuvan niin, että pohjoisten NORC-maiden  väkiluku kokonaisuudessaan kasvaa mm. luonnonvarojen hyödyntämisen vuoksi. Venäjällä väkiluku vähenee (-17 %), mutta sielläkin on kasvavia yhdyskuntia. Erityisen voimakasta kasvu on Norjassa (22 %), Kanadassa (31 %), USA:ssa (27 %) ja Ruotsissa (14 %)  kirjan mukaan (sivu 215). Suomen maltillista 2 % väestönkasvua selittää nihkeä maahanmuuttopolitiikka. Eniten väestöä kasvattavien maiden maahanmuuttopolitiikka poikkeaa Suomen mallista (-  ennakoisin Suomen mallin joutuvan uudelleen arvioitavaksi esimerkiksi jo nyt nähtävissä olevien kasvavien työvoimatarpeiden vuoksi esim. kaivosteollisuudessa).   Tälläkin perusteella Oulun talvipyöräilymallin, kokonaistaloudellisesti ja hyvinvoinnin kannalta perustellun liikennejärjestelmämallin esillä pitäminen on ajankohtaista ja vietävissä arktisten alueiden lisäksi yhtä hyvin vaikkapa väestöä absoluuttisesti merkittävästi kasvattaviin  ja  kaupungistuviin BRIC-maihin. Lisätietoja Smithin kirjasta.

***

Ks. myös:

Oulun talvipyöräilykongressi 13.-14.2. 2013 kansainvälisissä ja kansallisissa medioissa