Arktisen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus Perämeren alueelle on tarvelähtöinen innovaatio

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Arktisen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus Perämeren alueelle on tarvelähtöinen innovaatio.

Meriteollisuuden kilpailukykytyöryhmän mietintö vs. AMTE-hankkeen suositukset

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Meriteollisuuden kilpailukykytyöryhmän mietintö vs. AMTE-hankkeen suositukset.