Arktisen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus Perämeren alueelle on tarvelähtöinen innovaatio

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Arktisen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus Perämeren alueelle on tarvelähtöinen innovaatio.