Kävely- ja pyöräilypäivät Oulussa kuin Meripäivät Kotkassa, Tattoo Haminassa tai SuomiAreena Porissa

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Kävely- ja pyöräilyteemassa olisi potentiaalia synnyttää Ouluun varsinainen ”Mistä Oulu tunnetaan?” tapahtuma. Kaikille jotakin, yhdessä, yhteinen teema yhdistää.

Teeman ympärille on kehitettävissä monipuolinen innostava kotimaisten ja jopa kansainvälisten tapahtumien kokonaisuus, johon voi osallistua kaiken ikäiset, joka tukee Oulun kehitystä monipuolisesti esim. matkailussa ja innovaatioissa. Tapahtuma vastaisi ajan trendeihin, kuten energiansäästöön, ilmastonmuutoksen haasteeseen, hyvinvoinnin arvostuksen nousuun. Vain kävellen ja pyöräillen voi tavata toisia ihmisiä ja luoda uusia ajatuksia, mitä ihmiset hakevat. Esimerkiksi teknologiaorientoituneet ihmiset ovat kiinnostuneita myös hyvinvoinnista, niin omasta kuin toisten ja teema olisi hyvin kytkettävissä myös teknologiatapahtumia tukemaan.

Samaan tapaan kuin Kouvola tunnetaan nykyisin Turvallisuusfoorumista (ks.myös alueen ennakointihanke), Kotka Meripäivistä, Hamina Tattoosta ja Pori SuomiAreenasta Oulu voitaisiin tuntea tulevaisuudessa Pyöräilypäivistä, ehkä kesä- ja talvipyöräilypäivistään, kenties myös syys- ja kevätpyöräilypäivistä. Myös YK on julistanut vastikään kansainvälisen pyöräilypäivän, mihin ei olla vielä Suomessa kovin aktiivisesti tartuttu.

Esimerkiksi tämän tyyppiset kansainväliset Velo Finland 2022 tapahtumat sopisivat osaksi tapahtumaa, mutta voivat olla myös erillisiä (ks. MunOulun 1.10.2022 uutisoima kansainvälinen Velo-pyöräilykongressi Oulussa). Teeman mukaisia erilaisia tapahtumia voisi olla myös hajoitettuna ympäri vuoden talvipyöräilystä ja konferensseista kesätapahtumiin.

Oulu tunnetaan pyöräilystä maailmanlaajuisesti. Oulu Rotuaari, Walking Centre. Oulun Rotuaari, kävelykeskusta. Photo/Valokuva: Mauri Myllylä. Source/Kuvan lähde: Yrjö Myllylä’s presentation at the World Bank, 2017.

3. kesäkuuta 2020 on 3. Maailman polkupyöräilyn päivä – World Bicycle Day!

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Bicycle Day

Monella on jäänyt kenties huomiotta uusi maailmanlaajuinen YK:n julistama tapahtuma ”World Bicycling Day”. Tapahtuma tai merkkipäivä luotiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 huomion kiinnittämiseksi polkupyöräilyyn kestävän kehityksen mukaisena liikennemuotona. Polkupyöräilypäivä on luotu yhteistyössä Maailmanpankin kanssa.

Maaliskuussa 2017 kävin Maailmanpankissa luennoimassa ns. Learning Forum -tapahtumassa. Koolla oli noin 100 Maailmanpankin aluekonttorin väkeä kahden viikon aikana Yhdysvaltojen pääkaupungissa ja Maailmanpankin pääkonttorikaupungissa Washington DC:ssä. Tapahtuman nimi oli ”Transforming Ideas & Lives to Shape a Sustainable Future for All.” Tapahtuma järjestettiin 27.2.-10.3.2017. Minut oli kutsunut tilaisuuteen Maailmanpankin Transport & ICT osasto.  Osallistuin parin päivän ajan Transport & ICT, Knowledge & Learning Forum -tapahtumaan.  Pidin 7.3.2020 luennon, jonne osallistui ehkäpä 30 maan edustajia. Luennon nimi oli Non motorized transport: Walking and cycling in all climates and environments.

Näiden kahden päivän tilaisuuden koordinaattorina toimi liikennetaloustieteen emeritusprofessori, nykyisin mm. Maailmanpankin konsulttina toimiva Antti Talvitie. Esitelmä oli myös osa Suomi 100 ohjelmaa. Esitelmän tausta-aineistona oli RD Aluekehityksen toimittama Mauri Myllylän kirjoittama kirja ja siitä kertominen ”Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling” . Hanke hyväksyttiin vierailun jälkeen valtioneuvoston kanslian hankkeeksi nimellä ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin” osaksi Suomi 100 -ohjelmaa (21.3.2017). Hanke pyrittiin rahoittamaan kirjaa myymällä.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Maailmanpankissa aiheesta luennoiminen oli historiallista, koska tähän asti Maailmanpankki on edistänyt taloutta tukemalla motorisoidun liikenteen kehittämistä.

Avaa tästä seuraavat asiakirjat:

Kutsu/invation

Esitelmä/presentation

Muita aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita

14939510_10205877297331062_564271552924387715_o-1

Kirjoittaja YK:n edessä.  Kuva otettu 50 vuotta ennen luentoaan Maailmanpankissa kirjoittajan ollessa 3-vuotias.  Kuvassa kolme veljeänsä ja yksi sisar. (Kirjoittaja sinipaitainen vaaleatukkainen.)

Esitelmiä ja koulutusta 2017

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, IN ENGLISH, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

WP_20170305_410 r

Yrjö Myllylä Washington DC:ssä Washington monumentin juurella keskustelemassa pyöräilevien amerikkalaisten kanssa. Myllylä oli esitelmämatkallaan  Maailmanpankin Learning Forum tapahtumassa.

 

Presentations / Esitelmiä

 1. Myllylä, Yrjö (2017).  EU:n tulevaisuus. Tieteiden talo 12.9.2017 klo 17-20. EU:n ehdotukset esittelevät edustuston päällikkö Sari Artjoki Euroopan komission Suomen-edustustosta sekä vanhempi tutkija Kristi Raik Ulkopoliittisesta instituutista. Niitä kommentoivat Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja Osmo Kuusi, yhteiskuntatieteilijä YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, ja tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tilaisuuden juontaa Matti Leskinen ja se järjestetään yhteistyössä Suomen Maantieteellisen Seuran kanssa. <https://www.facebook.com/aluekehitys/posts/1798719250418572?__tn__=-RH-R> <http://tutuhesa.blogspot.com/2017/08/>

  EU:n lehdistötiedote, jossa linkki tulevaisuutta kuvaavaan Valkoiseen kirjaan <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_fi.htm> 

 2. Myllylä, Yrjö (2017).  ”NON-MOTORIZED TRANSPORT: WALKING AND CYCLING IN ALL CLIMATES AND ENVIRONMENTS”, Liikennesuunnittelun Seura, Esitelmä 4.4.2017, Tieteiden talo. <Presentation Myllyla – WB 7.3.2017 > 

 3. Myllylä, Yrjö (2017). Facebookin tulevaisuusryhmät. Tiistai 14.03.2017, klo 17 – 20 Sali: 404 Alustaja Jari Kaivo-oja, kommentoija Yrjö Myllylä, juontaja Juha Nurmela. <https://yrjomyllyla.wordpress.com/koulutustilaisuuksia/facebookin-tulevaisuusryhmat-ymy-28-2-2017-2-0/>

 4. Myllylä, Yrjö (2017). Non Motorized Transport: Walking and Cycling in all Climates and Environments (Dr. Yrjö Myllylä, Regional Development Corp.). Transport and lCT Learning Forum 2017. Transport in the Digital Age. Under the name of ”Transforming Ideas & Lives to Shape a Sustainable Future for All”.Time: March 6-7,2017 from 9:00 AM to 5:00 PM- Place in IFC (International Finanching Corporation), 2121 Pennsylvania
  Avenue, NW Washington, DC 20433. Client: World Bank. <Presentation Myllyla – WB 7.3.2017>  < https://bikinginpractice.wordpress.com/2017/04/17/maailmanpankin-learning-forum-2017-rd-aluekehitys-oyn-toimitusjohtaja-ytt-yrjo-myllyla-mukana-osaamisen-vientiesitelmallaan-osa-suomi-100-juhlavuoden-ohjelmaa/ >

 5. Myllylä, Yrjö (2017). Geographical theories and futures studies’s methods. Part of Entrepreneurship and Managing Innovation lecture series. January 20.,  2017. Teacher, Yrjö Myllylä, Dr., Managing Director, RD Aluekehitys Oy, Host /  Project subscriber: Aalto-university

Julkaisuja

 1. Myllylä, Yrjö (2017).  Soten valinnanvapaus kuuluu maakuntahallinnolle. Maaseudun Tulevaisuus, Yliökirjoitus, 27.12.2017. <http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/artikkeli-1.218793>
 2. Myllylä, Yrjö (2017).  Valinnanvapaus kuuluu maakuntaitsehallinnolle sote-palveluissa. Turun Sanomat, 18.12.2018 < http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3765356/Valinnanvapaus+kuuluu+maakunta++itsehallinnolle+sotepalveluissa>
 3. Myllylä, Yrjö (2017).  Sote-valinnanvapaus kuuluu maakunnalle – ei ”mökin mummolle”. Lukijan näkökulma, Etelä-Saimaa, 17.12.2017. <https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/74fd1de3-48d9-4400-8ea2-b876cad57e57 >
 4. Myllylä, Yrjö (2017). Pohjoismaista ainoastaan Suomi purkaa hyvinvointivaltiota. Yläkerta-kirjoitus sanomalehti Kalevassa 15.2.2017. <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2017/03/16/kaleva-15-2-2017-pohjoismaista-suomi-purkaa-ainoana-hyvinvointivaltiota/>