Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihanke 1.4.2018-30.9.2020 blogiartikkelit

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI

Seuraavassa on koottu Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihankkeen blogiartikkelien linkit osoitteeseen http://www.xamk.fi/etiainen . Artikkelit on kirjoittanut tai toimittanut Etiäinen – hankkeen projektipäällikkönä toiminut Yrjö Myllylä. Hankesuunnitelman mukaan (ks. em. linkki):

”Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoite: monikanavainen sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakointiin siten, että aineiston kerääminen ja hyödyntäminen kytketään koulutusorganisaatioiden omiin prosesseihin.

Hankkeessa luodaan uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Tiedon kulkemiselle luodaan kaksisuuntainen väylä niin, että toisaalta tietoa osaamistarpeista saadaan ennakointitiedon ja yritysyhteistyön avulla, ja toisaalta oppilaitokset toimivat työelämän tiedontarpeita tyydyttävänä toimijana.

Toimenpiteet

 1. Olemassa olevan ennakointitiedon kartoitus ja organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvaiheet
 2. Tiedon tarpeiden määrittäminen
 3. Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
 4. Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

Tulokset

Tuloksena syntyy datan keräämisen systemaattinen malli luotettavaan ennakointitietoon, joka hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi. Malli on monikanavainen, sillä se hyödyntää monenlaisia ennakointitiedon lähteitä ja muotoja. Hankkeessa toteutetaan kysely, kerätään laadullista aineistoa sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Nämä rakennetaan organisaatioiden prosesseihin kytkeytyväksi tiedon soveltamisen malliksi, jonka konkreettinen muoto täsmentyy hankkeen kehittämistyön ja kokeilujen myötä.

Hankkeen vaikutuksena koulutuksessa voidaan reagoida nopealla aikavälillä elinkeinoelämän tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä tuetaan aluekehitystä ja alueen elinvoimaisuutta.”

Blogiartikkelit

 1. Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstas 16.9.2020 palautekyselyn tulokset
 2. Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaan 16.9.2020 loppuraportti
 3. ”Etiäinen – Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi” yhteenvetoraportti
 4. ”Kymenlaakson ennakoinnin ykköstapahtumassa astutaan millenniaalien saappaisiin”, ePressi-tiedote
 5. Etiäinen –hankkeen pilotoima toimialahaastattelumalli juurtuu Kymenlaaksoon
 6. Tulevaisuusverstas uuden äärellä
 7. OPISKELIJAT ENNAKOINTITIEDON HANKKIJOINA – pilottikokemukset Etiäinen-hankkeessa
 8. Kutsu ”Osaava Kymenlaakso 2030 Tulevaisuusverstaaseen” 16.9.2020 – Tervetuloa!
 9. Kuunteleva kumppanuus – huomioita sosiaalialan osaamistarpeista Kymenlaaksossa, Etiäinen tietoisku 3/2020
 10. Metalliala – toimialakohtainen ennakointi, Etiäinen tietoisku 2/2020
 11. KYMENLAAKSOLAISTA ENNAKOINTIYHTEISTYÖTÄ – tulevaisuuden osaamis- ja rekrytointitarpeet haltuun – Etiäinen tietoisku 1/2020
 12. Tulevaisuusverstas 1.4.2020 peruttu ja siirretty syyskaudelle – syynä koronaviruspandemia
 13. Sitran Megatrendit2020-katsomo Kouvolassa ja Kotkassa 9.1.2020
 14. Ulkoministeri Pekka Haavisto vierailulla Xamkin Pajalla
 15. Megatrendit 2020 – Voidaanko väestörakenteen muutos kääntää mahdollisuudeksi Kymenlaaksossa?
 16. Kouvolan Sanomat 29.12.2019: ”Päähuomio on kiinnitettävä niin sanottuun millenniaalisukupolveen, joka muodostaa lähivuosina jo puolet työvoimasta”
 17. Tervetuloa Megatrendit -2020 katsomoon ja keskustelutilaisuuteen Kotkaan tai Kouvolaan 9.1.2020!
 18. Torjuntavoitto Kymenlaakson väestökehitykseen vuoteen 2030 mennessä, mutta miten? Katso Kymen Sanomat 19.12.2019
 19. Tulevaisuuden ennakointi ja koulutustarpeet -artikkeli julkaistu Kohti tulevaisuuden osaamisia -kirjassa
 20. ”Yhdessä teemme tulevaisuuden – Kaakkois-Suomen verkostot koolla Ohjauksen ajankohtaispäivillä Kouvolassa 22.11.2019”
 21. Kati Viljakainen: Millenniaalit jo lähes puolet työvoimasta – arvostavat työelämässä positiivista yrityskulttuuria ja hyvää johtajuutta
 22. Osaavan työvoiman varmistaminen Kymenlaaksossa – Kati Viljakaisen erinomaiseksi arvioitu opinnäytetyö Etiäinen-hankkeen tilauksesta julkistettu
 23. Tiedote 18.11.2019: Kymenlaakson ja työnantajien maineenhallinta keskeinen jatkotoimi – vaatii laajapohjaista yhteistyötä
 24. Tietosuojaseloste, Etiäinen-koulutustarpeiden ennakointi -hanke
 25. Tiedote: Kymenlaakso ennakoi -kirjan julkistaminen 12.11.2019
 26. Kymenlaakso ennakoi. ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin” eteenpäin”
 27. Tulevaisuusverstaan 28.8.2019 palaute: Verstasmalli sopii maakunnalliseen ennakointityöskentelyyn ja sitä tulisi soveltaa säännöllisesti
 28. Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” valokuvin – 28.8.2019 Kotkan Koteko-kampuksella
 29. Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” kokosi työnantajien ja koulutustoimijoiden näkemyksiä koulutus- ja osaamistarpeista
 30. Tiedote: ”Asenteiden ja yhteistyöosaamisen kehittäminen tärkeintä Kymenlaakson tulevaisuudelle”
 31. Tulevaisuusverstas 28.8.2019 Kotkassa – tervetuloa tekemään osaavaa Kymenlaaksoa!
 32. Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi -tradenomiopiskelijoiden työt Etiäiselle
 33. Etiäinen pilottihaastatteluiden yhteenveto 28.1.2019: ”Ennakointitiedon tuottaminen – tulkinta – päätöksenteko”
 34. Tulevaisuuspajan 22.1.2019 yhteenveto fasilitoija Jari Koskiselta
 35. Tulevaisuuspajan 22.1.2019 palautelomakkeiden yhteenveto
 36. Katso video: Etiäisen tulevaisuuspaja 22.1.2019 – konsepti osaksi Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimallia?
 37. Tulevaisuuspaja 22.1.2019: Etiäinen hanke-esittely, pilottihaastattelun ja alustavan tilastoanalyysin tuloksia
 38. Tietoisku 1/19: Uusia eväitä Kymenlaakson kestävään kasvuun ja vientiin
 39. Etiäinen lehdistötiedote 17.1.2019: Uusi ennakointimalli Kymenlaaksoon maakunnallisena yhteistyönä
 40. Kymenlaakson alueellinen positio aluekehityksen tunnusluvuilla
 41. Kymenlaakson ennakointisivusto toimii maakunnan yhteisenä tietoalustana
 42. Tulevaisuuspaja 22.1.2019 oppilaitosten henkilöstölle, työnantajille ja sidosryhmien edustajille
 43. Turun Sanomat, Alio-kirjoitus 28.11.2018: Kasvun moottori – kulttuuri vai teollisuus?
 44. Etiäinen-hankkeen viestintäsuunnitelma
 45. Kymen kauppakamari: Suhdannebarometrin julkaisu, elinkeinoelämän foorumi ja tulevaisuusverstas
 46. ”T2T – Tulevaisuus kahdessa tunnissa” konsepti on uusi foorumi käsitellä ajankohtaisia asioita
 47. Kymen Sanomat 27.9.2018: Kasvun jatkuminen vaatii toimivia ennakointimalleja.

Tulevaisuusvaliokunta-raportti: Sopimusten Venäjä 2030

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, IN ENGLISH, METODI

.

Sopimusten Venäjä 2030

Sopimusten Venäjä 2030

.Myllylä, Yrjö (2010). Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille. Teoksessa Kuusi, Osmo, Paula Tiihonen & Hanna Smith 2010: Sopimusten Venäjä 2030. 161-170. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010. <https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_3+2010.pdf&gt;

<Sopimusten Venäjä 2030, lyhennetty tulostusversio, Myllylä + Valiokunnan kannanotot ym. 200510>

.

Russia 2030 based on contracts, in english

Russia 2030 based on contracts, in english

.

Myllylä, Yrjö (2010). The Murmansk region’s growing importance in the energy economy and logistics creates opportunities also for Finnish companies. In the book: Kuusi, Osmo & Hanna Smith & Paula Tiihonen (eds.) (2010). Russia 2030 based on contracts. Publication of the Committee for the Future 6/2010. 170-180.  <https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_6+2010.pdf&gt;

”Finland’s world class Arctic marine technology know-how”

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, IN ENGLISH

New Expert Article by Yrjö Myllylä & Jon McEwan in Baltic Rim Economies 2/2013, Special Issue on the Future of the Arctic:

”Finland’s world class Arctic marine technology know-how”

Source:

Myllylä, Yrjö & Jon McEwan (2013). Finland’s world class Arctic marine technology know-how. Baltic Rim Economies Expert Article 1245. Baltic Rim Economies 28.3.2013. Quartely Review 2/2013. Page 15. Pan Europe Institute <Baltic Rim Economies 2/2013 Special Issue on the Future of the Arctic >

The author is a Senior Research Scientist, Ph.D., Yrjö Myllylä, from http://rdaluekehitys.net/. This article is based on a joint project of maritime industry with Uusimaa ELY center of, which is foresighting the Arctic marine technology opportunities for Uusimaa SMEs by 2030. For more information, visit the project www.amtuusimaa.net.

Jon McEwan, co-author and an independent researcher, collaborated with Yrjö Myllylä with Regional Development Ltd (RD Aluekehitys Oy) and he  is Master’s student in the International Program of Human Geography at the Department of Geographical and Historical Studies at the University of Eastern Finland, Joensuu.