Etiäinen – Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointihankkeen Top 10 vaikutusta

2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

”Mitä ne muut menestystekijät sitten ovat, miten niille annetaan tilaa ja tuetaan innovaatioympäristöllä, on mielestäni se ydinjuttu. RD Aluekehitys Oy:llä on välineet niiden löytämiseen ja niihin tarttumiseen. Miten ihmiset energisoidaan ja mobilisoidaan. Tuo ne esiin.” 

Aiempi tilaajapalaute. Näille työvälineille ja tälle osaamiselle annettiin tilaa reilut kaksi vuotta Kymenlaaksossa toimiessani Etiäinen-hankkeen projektipäällikkönä 1.4.2018-30.9.2020 Xamkissa.

Projektipäällikkö Yrjö Myllylä esitteli hankkeen ”loppuseminaarissa”, Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaassa 16.9.2020 hankkeen 10 keskeisintä tulosta. Viittaukset alla yhteenvetoraporttiin http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3 :

1)Kymenlaakson Ennakointisopimus on laadittu maakunnan keskeisten toimijoiden kesken (Etiäinen-yhteenvetoraportin liite 1)

2)Jatkuvan oppimisen tiimi on luotu Kymenlaaksoon, jossa mukana yli 10 oppilaitosta, mukaanlukien vapaa sivistystyö. Laajentunut Etelä-Karjalaan.

3)Toimialakohtainen ennakointi jatkuu jatkuvan oppimisen koordinaattorin johdolla, ELY-keskuksesta (Tarja Kähärä) (ks. YV-raportti sivu 32-36) (laajentunut Etelä-Karjalaan)

4)Tulevaisuusverstastoimintaa halutaan jatkaa vuosittain alueella (ks. YV-raportt s. 36-39 ja liite 1)

5)Kymenlaakson Ennakoinnin vuosikello on luotu ja sitä päivitetään Ennakointinyrkin koordinoimana (ks. YV-raportti, sivu 29).

6)Kymenlaakson Ennakointiryhmän ja Ennakointinyrkin toiminnan vetovoimaisuus on kasvanut, jos sitä mittaa organisaatioiden sinne lähettämillä edustajilla.

7)Mukana olevissa oppilaitoksissa ennakointitiedon käytön systemaattisuus on parantanut selvästi hankkeen osatoteuttajien mukaan. (ks.esim. YV-raportti s. 87-98)

8)Uudet koulutukset ja koulutussisällöt, esim. Robotiikka- ja älyteknologian insinöörikoulutus alkaa Kouvolassa ja Kotkassa 2021, ks. esim. YLE 25.6.2020: https://yle.fi/uutiset/3-11417106, (+ alkanut elintarvikealan koulutus KSAOssa, ohjausryhmän 24.9.2020 ilmoitus)

9)Hanke on tuottanut myös jatkumon mahdollisuuden ETUKENO-jatkohanke alkaa Xamkin johdolla 1.10.2020) (YV-rap. s. 40)

10)Hanke on tarjonnut kymmenille opiskelijoille oppimisympäristön:  Esimerkiksi Xamkissa 30:lle, jossa tavoitellut opintopisteet ylittyivät yli viisinkertaisesti, yht. 127 ml. erinomaiseksi arvioitu yamk-työ palvelumuotoilussa. Hanketavoitteen muut mittarit, kuten osallistujamäärät, julkaisut, medianäkyvyys, ovat ylittyneet vähintään tuplasti (esim. YV-raportti s. 63, 189-190, 15-17 )

Lisätietoja

Hankkeen sivut: www.xamk.fi/etiainen , lehdistötiedotekooste.

Maakunnan ennakointisivusto (tiivis yhteistyö): https://ennakointi.kymenlaakso.fi

Loppuraportti: https://yrjomyllyla.wordpress.com/2020/12/01/etiainen-kymenlaakson-koulutus-ja-osaamistarpeiden-ennakointi-loppuraportti/

Muita hankkeen kirjajulkaisuja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/kymenlaakso-ennakoi-pitkat-paalle-ja-katse-eteenpain-kirja/

Helmi jatkoprosesseista: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/etiainen-hankkeen-pilotoima-toimialahaastattelumalli-juurtuu-kymenlaaksoon/

Hankkeen blogiartikkeleita: https://yrjomyllyla.wordpress.com/2020/12/03/etiainen-koulutustarpeiden-ennakointihanke-1-4-2018-30-9-2020-blogiartikkelit/

Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihanke 1.4.2018-30.9.2020 blogiartikkelit

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI

Seuraavassa on koottu Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihankkeen blogiartikkelien linkit osoitteeseen http://www.xamk.fi/etiainen . Artikkelit on kirjoittanut tai toimittanut Etiäinen – hankkeen projektipäällikkönä toiminut Yrjö Myllylä. Hankesuunnitelman mukaan (ks. em. linkki):

”Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoite: monikanavainen sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakointiin siten, että aineiston kerääminen ja hyödyntäminen kytketään koulutusorganisaatioiden omiin prosesseihin.

Hankkeessa luodaan uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Tiedon kulkemiselle luodaan kaksisuuntainen väylä niin, että toisaalta tietoa osaamistarpeista saadaan ennakointitiedon ja yritysyhteistyön avulla, ja toisaalta oppilaitokset toimivat työelämän tiedontarpeita tyydyttävänä toimijana.

Toimenpiteet

 1. Olemassa olevan ennakointitiedon kartoitus ja organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvaiheet
 2. Tiedon tarpeiden määrittäminen
 3. Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
 4. Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

Tulokset

Tuloksena syntyy datan keräämisen systemaattinen malli luotettavaan ennakointitietoon, joka hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi. Malli on monikanavainen, sillä se hyödyntää monenlaisia ennakointitiedon lähteitä ja muotoja. Hankkeessa toteutetaan kysely, kerätään laadullista aineistoa sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Nämä rakennetaan organisaatioiden prosesseihin kytkeytyväksi tiedon soveltamisen malliksi, jonka konkreettinen muoto täsmentyy hankkeen kehittämistyön ja kokeilujen myötä.

Hankkeen vaikutuksena koulutuksessa voidaan reagoida nopealla aikavälillä elinkeinoelämän tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä tuetaan aluekehitystä ja alueen elinvoimaisuutta.”

Blogiartikkelit

 1. Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstas 16.9.2020 palautekyselyn tulokset
 2. Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaan 16.9.2020 loppuraportti
 3. ”Etiäinen – Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi” yhteenvetoraportti
 4. ”Kymenlaakson ennakoinnin ykköstapahtumassa astutaan millenniaalien saappaisiin”, ePressi-tiedote
 5. Etiäinen –hankkeen pilotoima toimialahaastattelumalli juurtuu Kymenlaaksoon
 6. Tulevaisuusverstas uuden äärellä
 7. OPISKELIJAT ENNAKOINTITIEDON HANKKIJOINA – pilottikokemukset Etiäinen-hankkeessa
 8. Kutsu ”Osaava Kymenlaakso 2030 Tulevaisuusverstaaseen” 16.9.2020 – Tervetuloa!
 9. Kuunteleva kumppanuus – huomioita sosiaalialan osaamistarpeista Kymenlaaksossa, Etiäinen tietoisku 3/2020
 10. Metalliala – toimialakohtainen ennakointi, Etiäinen tietoisku 2/2020
 11. KYMENLAAKSOLAISTA ENNAKOINTIYHTEISTYÖTÄ – tulevaisuuden osaamis- ja rekrytointitarpeet haltuun – Etiäinen tietoisku 1/2020
 12. Tulevaisuusverstas 1.4.2020 peruttu ja siirretty syyskaudelle – syynä koronaviruspandemia
 13. Sitran Megatrendit2020-katsomo Kouvolassa ja Kotkassa 9.1.2020
 14. Ulkoministeri Pekka Haavisto vierailulla Xamkin Pajalla
 15. Megatrendit 2020 – Voidaanko väestörakenteen muutos kääntää mahdollisuudeksi Kymenlaaksossa?
 16. Kouvolan Sanomat 29.12.2019: ”Päähuomio on kiinnitettävä niin sanottuun millenniaalisukupolveen, joka muodostaa lähivuosina jo puolet työvoimasta”
 17. Tervetuloa Megatrendit -2020 katsomoon ja keskustelutilaisuuteen Kotkaan tai Kouvolaan 9.1.2020!
 18. Torjuntavoitto Kymenlaakson väestökehitykseen vuoteen 2030 mennessä, mutta miten? Katso Kymen Sanomat 19.12.2019
 19. Tulevaisuuden ennakointi ja koulutustarpeet -artikkeli julkaistu Kohti tulevaisuuden osaamisia -kirjassa
 20. ”Yhdessä teemme tulevaisuuden – Kaakkois-Suomen verkostot koolla Ohjauksen ajankohtaispäivillä Kouvolassa 22.11.2019”
 21. Kati Viljakainen: Millenniaalit jo lähes puolet työvoimasta – arvostavat työelämässä positiivista yrityskulttuuria ja hyvää johtajuutta
 22. Osaavan työvoiman varmistaminen Kymenlaaksossa – Kati Viljakaisen erinomaiseksi arvioitu opinnäytetyö Etiäinen-hankkeen tilauksesta julkistettu
 23. Tiedote 18.11.2019: Kymenlaakson ja työnantajien maineenhallinta keskeinen jatkotoimi – vaatii laajapohjaista yhteistyötä
 24. Tietosuojaseloste, Etiäinen-koulutustarpeiden ennakointi -hanke
 25. Tiedote: Kymenlaakso ennakoi -kirjan julkistaminen 12.11.2019
 26. Kymenlaakso ennakoi. ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin” eteenpäin”
 27. Tulevaisuusverstaan 28.8.2019 palaute: Verstasmalli sopii maakunnalliseen ennakointityöskentelyyn ja sitä tulisi soveltaa säännöllisesti
 28. Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” valokuvin – 28.8.2019 Kotkan Koteko-kampuksella
 29. Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” kokosi työnantajien ja koulutustoimijoiden näkemyksiä koulutus- ja osaamistarpeista
 30. Tiedote: ”Asenteiden ja yhteistyöosaamisen kehittäminen tärkeintä Kymenlaakson tulevaisuudelle”
 31. Tulevaisuusverstas 28.8.2019 Kotkassa – tervetuloa tekemään osaavaa Kymenlaaksoa!
 32. Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi -tradenomiopiskelijoiden työt Etiäiselle
 33. Etiäinen pilottihaastatteluiden yhteenveto 28.1.2019: ”Ennakointitiedon tuottaminen – tulkinta – päätöksenteko”
 34. Tulevaisuuspajan 22.1.2019 yhteenveto fasilitoija Jari Koskiselta
 35. Tulevaisuuspajan 22.1.2019 palautelomakkeiden yhteenveto
 36. Katso video: Etiäisen tulevaisuuspaja 22.1.2019 – konsepti osaksi Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimallia?
 37. Tulevaisuuspaja 22.1.2019: Etiäinen hanke-esittely, pilottihaastattelun ja alustavan tilastoanalyysin tuloksia
 38. Tietoisku 1/19: Uusia eväitä Kymenlaakson kestävään kasvuun ja vientiin
 39. Etiäinen lehdistötiedote 17.1.2019: Uusi ennakointimalli Kymenlaaksoon maakunnallisena yhteistyönä
 40. Kymenlaakson alueellinen positio aluekehityksen tunnusluvuilla
 41. Kymenlaakson ennakointisivusto toimii maakunnan yhteisenä tietoalustana
 42. Tulevaisuuspaja 22.1.2019 oppilaitosten henkilöstölle, työnantajille ja sidosryhmien edustajille
 43. Turun Sanomat, Alio-kirjoitus 28.11.2018: Kasvun moottori – kulttuuri vai teollisuus?
 44. Etiäinen-hankkeen viestintäsuunnitelma
 45. Kymen kauppakamari: Suhdannebarometrin julkaisu, elinkeinoelämän foorumi ja tulevaisuusverstas
 46. ”T2T – Tulevaisuus kahdessa tunnissa” konsepti on uusi foorumi käsitellä ajankohtaisia asioita
 47. Kymen Sanomat 27.9.2018: Kasvun jatkuminen vaatii toimivia ennakointimalleja.