Juha Sipilän 15 kysymystä. Vastaukset ensimäiseen kysymykseen.

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilä esitti kysymykset eduskuntaryhmille eilen 28.4,2015 (esim. HS). FB-keskustelussa minulta pyydettiin vastauksia ensimmäiseen kysymykseen. Aiemman pohdiskelun ja kirjoittelun pohjalta kokosin pikaisesti maks 1/2 tunnin työnä seuraavan paketin:

1. Mitkä ovat mielestänne ”Suomi vuonna 2025” -vision avainsanat? Mitkä ovat strategisen hallitusohjelman 5 – 7 tavoitetta, joilla edetään parhaiten kohti asetettua visiota?

YRJÖ MYLLYLÄN VASTAUKSIA (Kiitos kysyjälle). Vastaukset sovellettu em. linkistä pikaisesti aamutuimaan. Kaikkiin löytyy lisää lehtiartikkeleita tai RD tutkimuksia tueksi:

RD Delfoi Akatemiassa RD Aluekehityksen Delfoi-osaaminen siirretään tilaajatahojen osaamispääomaksi.

Liikettä Suomeen RD koulutuksen ja konsultoinnin kautta.

SUOMEN VISIOSTA: “Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi merestä ja maaperän rikkauksista (ja laajemmin luonnonvaroistaan) sekä arktiseen ympäristöön kytketystä muusta osaamisesta“

https://yrjomyllyla.wordpress.com/2015/02/08/hallitusohjelma-2015-visio-arvot-ja-keinot-suomen-selviytymiseen/

http://rdaluekehitys.net/2014/01/03/suomen-visio-suomi-elaa-tulevaisuudessa-metsan-lisaksi-meresta-ja-maaperan-rikkauksista-seka-arktiseen-ymparistoon-kytketysta-osaamisesta/

1. Osaaminen on kytkettävät takaisin ympäristötekijöihin (oppisopimustoiminnan vahvistaminen, työnjohtotason palauttaminen, ja osaavat RD Delfoi osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiprosessit strategisena työkaluna) http://rdaluekehitys.net/2013/09/16/hs-mielipide-9-9-2013-osaaminen-on-kytkettava-takaisin-ymparistoon/

2. Maakuinnallisen itsehallinnon suuntaan hallinnon kehittäminen, päämääränä maakuntaitsehallinto, so. suorat vaalit ja viime kädessä verotusoikeus. Sote-asiat maakuntien vastuulle. https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/06/27/kuntarakenneuudistuksesta-valiportaan-hallinnon-kehittamiseen/

3. Julkisen ja yksityisen sektorin välinen veritulppa on avattava. Nyt esim. EU-raha on osittain kilelletty protektionistisilla säädöksillä antaa yrityksille tai niiden hyödyksi, esim. maakuntien liittojen hallitsema EAKR-raha. Ks. esim. VNK 12/2006 https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/11/12/suomi-nousuun-kasvuklustereiden-verkostoitumisen-pullonkaulat-avaamalla/    http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/
https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/01/19/virkamies-poliitikko-ja-yrittajyys/

4. Innovaatiokäsitteen tulkinnan muutos ja koko järjestelmän muutos tästä lähtökohdasta. Innovaatio ei ole tutkimus, idea tai keksintö vaan hyötykäyttöön otettu uudistus. Kohti kysyntälähtöistä innovaatiojärjestelmää. Ks. VNK 12/2006 http://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/

5. Lainkäytön tulkinnan muutos innovatioita tukevaksi ja mm. ulkomaisia sijoituksia suosivaksi tai sallivaksi. Ezim. maahanmuuttokysymyksissä oleskelulupakäytäntötulkinta on huonolla jamalla Suomessa https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/06/28/miksi-innovaatiot-eivat-etene/

https://yrjomyllyla.wordpress.com/2014/07/12/miksi-britannia-ja-baltian-maat-saavat-venalaisia-sijoituksia-mutta-suomi-ei/

6. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on tunnustettava maantieteelliset tosiasiat ja mahdollisuudet.  Kansainväliset ja kansalliset logistiset kehityskäytävät generoivat työtä ja toimivat kasvun moottoreina, kehityskäytäväprojekteja.  Päättäjien on otettava maantietelijöitä neuvonantajiksi talousviisaiden rinnalle. Talous ja politiikka on maantiedettä ja lähtee siitä, jos kansakunta haluaa olla olemassa. http://www.2030.fi/external/talouskriisi-ja-maantiede     https://yrjomyllyla.wordpress.com/2014/07/21/on-aika-kaynnistaa-vt3-ja-vt8-kehittamisvision-ja-toimenpideohjelman-laadinta/

http://rdaluekehitys.net/2014/04/19/kainuun-sanomat-tiistaivieras-11-3-2014-venajalla-on-euroopassa-kolme-strategista-kaytavaa/

www.amtuusimaa.net

7. Kaivosalan kehittäminen tarvitsee muutosnavigaattorin, joka ymmärtää ongelman – kansallisomaisuutta ei pidä luovuttaa ilmaiseksi, kuten ei saudit tai norjalaiset öljyään. http://rdaluekehitys.net/2012/12/10/kaivosalan-kehittaminen-ja-suomen-talous-tarvitsevat-mandaatin-muutosnavigaattorille/

http://rdaluekehitys.net/2012/12/10/kaivosalan-kehittaminen-ja-suomen-talous-tarvitsevat-mandaatin-muutosnavigaattorille/

Asenteen, Aktiivisuus, Rakenteet

Teijon kansallispuiston suunnitteluilta 16.4.2015 – Kansallispuiston suunnittelu on myös liikennesuunnittelua.

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

FB-päivitykseni 16.4.2015:

Sovellan Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi -kirjan oppeja. Pohdin tässä ääneen ja hyödynnän tätä FB-alustaa alasimena illan tilaisuuteen valmistautuessani Teijon kansallispuisto – Teijo National Park​ reististön kehittämiseksi. Liikennesuunnitteluahan se kansallispuistonkin suunnittelu on. RD Aluekehitys Oy on valmis tukemaan prosessia mm. strategiasovelluksillaan:

WP_20150216_082 WP_20150216_075WP_20150216_088WP_20150216_079WP_20150216_064 WP_20150216_087 WP_20150216_057 WP_20150216_014 WP_20150216_026

1) Reitistön suunnittelussa kevyen liikenteen Oulun malli käyttöön: pääreitit ja sivureitit, kevyttä liikennettä kansallispuistossa on mm.

– hiihto

– rullatuolille ajo

– kanootilla ajo

– maastopyörillä ajo

– patikointi

– jne.

2) Keskukset ja solmupisteet määriteltävä

Eri liikennemuotojen yhteensopivuus mietittävä: Henkilöautoliikenne ja joukkoliikenne tärkeä osa puistoon saapumista, nykyisten vuorojen ja viikonloppuvuorojen synkroneeraaminen puiston tarpeisiin, myös palvelupisteet muutoin (ks. seuraava kohta).

3) Reitistö kytkettävä palveluihin, mm. Mathildedalin Ruukkitehtaat, Meri-Teijo Marina, Extreme Fun, Teijon Masuuni, Teijon paja (t), Teijon kyläkauppa, Kirjakkalan Ruukkikylä , jne.

4) Alitukset ja ylitykset, vedet, tiet, asianmukaisesti,

5) Reitistöjen huolto mm. myrskyjen jälkeen on oltava kuten talvikunnossapito Oulussa, nopeaa ja ennakoivaa, pääreitit priorisoituna (etenkin luonnonpuisto-osiss ryskyy),

6) Reitistön rakentamisessa pintamateriaalit tärkeää, rakentaminen vietävä loppuun kulloisessakin hankkeessa (nyt esim. paikka paikoin sorastus tai sahanpurustus loppuu pahimmoilleen vähän ennen kuin kuiva alkaa, liekö tarkoituskin verrata muutosta?

7) Tapahtumien säännönmukainen järjestäminen tärkeää,

8) Yrittäjien ja puiston suunnittelijoiden, rakentajien ja ylläpitäjien vuorovaikutus tärkeää,

9) Alueen omaleimaisuus, Salpausselkä III, Suomi pienoiskoossa, rautateollisuus yms. ja etenkin vahvat perstoonat Bremerit, Cahlsborgit, Meriläinen, Paunio jne. tuotava esim. teematapahtumina ja jatkuvassa viestinnässä tietoisuuteen. Tarina jatkuu.

10) Vuotuiset palkinnot Retkeilualueen hyväksi tehdystä työstä, hyvä nimi palkinnolle, vrt. esim. Oulussa Oulun Rotuvaari ( kansallispuiston hyväksi tehdystä työstä 1.  palkinto / tunnustus Hannu Paunilalle, myös Ville Niinistö ansaitsisi huomion asianmmukaisesta reagoinnista ja työn edistämisestä sekä kaikille ei-vastustajille kiitos).

YLE 16.4.2015: Teijon kansallispuiston kehittämisessä kaivataan yleisön neuvoja
Tilaisuus kankirautavarastossa Mathildedalissa 16.4.2015 – Tervetuloa mukaan!
Teijon kansallispuiston avajaiset onnistuivat hyvin! Valokuvia kansallispuiston avajaisista 16.2.2015
Mauri Myllylä (2015): Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Hiljainen tieto käyttöön.
RD DELFOI TUOTEALUEET – Ammattimainen Delfoi on tehokas tapa osallistaa yleisö ja asiaa pohtineet ja kehittää toimiva ja ainutlaatuinen kansallispuisto.

Kuvassa Kankirautavarasto (vasemmassa kuvassa oikealla, oikeassa kuvassa vasemmalla). Kankirautavarasto on tila, jota voi vuokrata ja se kuuluu Mathildedalin Ruukkikylään, joka pitää myös reitistösuunnittelulla kytkeä Teijon kansallispuistoon edellisen kirjoituksen mukaisesti.

WP_20150215_052 WP_20150215_051

Alkoholismiin tai sen ensioireisiin on syytä herätä. Kun haluaa muutosta, apua voi saada. Esim. auttaisiko Minnesota-Hoito?

2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, METODI

Elämän eri osa-alueille pätee kaava: Kolkuttavalle avataan, kysyjälle neuvotaan tie. Mutta se kysymys tai halu muuttaa nykyistä tilannetta, pitäisi ensin olla. Elämme niin yhteiskunnallisissa asioissa kuin yksityiselämän asioissa usein uskomuksissa, joita pitäisi tarkistaa parempaa tulevaisuutta saadaksemme. Syy yhteiskunnallisiin ongelmiin on puheissamme muissa puolueissa tai naapurimaan politiikassa, globaalissa taloudessa jne., syy ja vastuu ulkoistetaan niiden hoidossa muille, vaikka jokainen voimme tehdä jotakin konkreettista asioiden parantamiseksi. Ehkä sama malli on käytössä usein yksityiselämän ongelmia selitettäessä, niistä on helppo syyttää muita. Sillä tavalla voi äärimmilleen vietynä  välttää kokonaan oman vastuunoton asioiden parantamisessa.

Näkökulmia alkoholismiin ja sen juuriin on varmasti monia alkaen oman elämän varhaiskokemuksista ja tunnetiloista, pettymyksistä, niiden toistumisesta myöhemmin pienemmästäkin aiheesta yhtä suurena, lohdun hakemiseen alkoholista jne. Muillakin ja erilaisilla tapahtumilla, sodilla, työttömyydellä, kuolemilla, äkkimuutoksilla omassa elämässä on varmasti syynsä tilanteeseen, mutta apua pitäisi lähteä hakemaan itse muutokseen. Pääasia olisi, että kysymys heräisi muuttaa elämäänsä. Kysymyksen herättäminen asiassa olisi itsensä lisäksi myös keino osallistua Suomen pelastamistalkoisiin ja siihenhän nyt tarvitaan kaikki. Aina on toivoa paremmasta eikä toivoa kannata koskaan menettää.

Muistan, kun eräs yrittäjä, joka antoi muutamia toimeksiantoja ja oli aikoinaan ollut alkoholisti, mutta raitistunut,  sanoi ihastelleensa, kun hän vuosien päästä sai kuulla lintujen laulua. Sitä hän ei ollut kuullut vuosiin herätessään hiekkalaatikosta yösijaltaan. Ihminen tuskin laakkaa syiden hakemista ulkopuoleltaan, mutta jokaisen olisi yritettävä myös itse vaikuttaa asioihin.

Uusi FB-kaveri linkkasi seinälleen havainnollisen ja pysäyttävän kuvan. En ole hoitomenetelmään perehtynyt, mutta kaaviokuva antaa varmasti kaikille ajattelemisen aihetta ja parhaimmillaan herättää kysymyksiä. Seuraavassa linkissä on viittaamani kuva  Minnesota-Hoito FB-sivulla ja seliteteksti:

https://www.facebook.com/pages/Minnesota-Hoito/459053280869230?fref=photo.