”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi – Hiljainen tieto käyttöön” teoksen esittely kustantajan sivulla

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi -Hiljainen tieto käyttöön” teoksen esittely.

Kirjan painokulut pyritään rahoittamaan kirjaa myymällä. Voit tilata kirjaa suoraan kustantajalta.

”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi -Hiljainen tieto käyttöön” teoksen esittely

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 7. Logistiikka ja yhteydet, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ
vaikuttaminen, kansi, edit, cc Mauri M.

”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi kunnissa. Hiljainen tieto käyttöön.” Teos julkistetaan 20.2.2015. Kirjaa voi ennakkotilata kirjan tekijältä Liikennementorilta tai  kustantajalta. Kirjan painokulut pyritään rahoittamaan kirjan myyntituloilla. Kustantajalta kirjaa saa 25 €:n hintaan + postituskulut. Painos on rajallinen. Kuva: Mauri Myllylä

Ks. kirjan esittely Liikennementorin sivustolta.

Teoksen esittely

Työurani toinen jakso päättyi vuonna 2012. Kirja on omakohtaista kerrontaa tältä ajalta ja muistoja menneistä. Kirjoittamaan ryhtyminen ja sen kustannuksista vastaaminen ovat oma valintani. Lukija voi puolestaan vapaasti valita kirjan lukukohteen oman mielenkiintonsa mukaisesti.

Työni taustalla on julkisen hallinnon palvelua ja päätöksenteon valmistelua sekä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Toimin vuosina 1960 – 1961 siltasuunnittelijana TVH:ssa, vuosina 1961 – 1998 Oulun kaupungin palveluksessa rakennusviraston liikennesuunnittelijana, liikennesuunnitteluosaston päällikkönä ja Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut -toimialan päällikkönä. Vuosina 1999 – 2006 olin asiantuntijana ja mentorina Tieliikelaitoksen Konsultoinnissa ja vuodet 2007 – 2012 konsulttitoimisto Navico Oy:n palveluksessa vastaavissa tehtävissä. Toiminta vuosina 2001 – 2004 koordinaattorina liikenne- ja viestintäministeriön kevyen liikenteen Jaloin -hankkeessa loi mahdollisuuden perehtyä asioihin valtion hallinnossa. Kirjassa kerrotaan, miten näissä tehtävissä 50 vuoden aikana on voinut vaikuttaa kevyen liikenteen hyväksi.

Kävely ja pyöräily eivät ole irrallisia ilmiöitä vaan kytkeytyvät muuhun elämään. Liikennepoliittisessa tarkastelussa on kaikkia liikennemuotoja ja liikenneympäristöä käsiteltävä kokonaisuutena. Tähän kirjaan on kuvattu kävelykadun ja pysäköinnin järjestämistä esimerkkeinä näistä riippuvuussuhteista. Viime vuosina liikennehallinnossa käyttöön otettu luonnehdinta älykkäästä tai viisaasta liikkumisesta tarkoittaen sanonnoilla vaikkapa autoliikennettä tai kevyttä liikennettä, ei kerro koko totuutta. Siitä puuttuu ainakin tunneäly.

Olen halunnut vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun kestävää kehitystä, hyvää ympäristöä sekä eettisiä arvoja painottamalla. Tämä julkaisu ja sitä edeltänyt varsinaisen työuran ajalta tehty kirja Katu, koulu ja kaupunki 2000 sekä liikennementorin blogi liikennementori.wordpress.com ovat osa tätä työtä.

Sisällysluettelo kuvaa 127-sivuisen kirjan aihepiirejä. Ne on kirjoitettu varsinaisen työelämän jälkeisenä mentoriaikana, mutta taustalla ovat myös kokemukset Oulun kaupungin palveluksessa. Kirjan aihepiirit koskettavat julkisia viranomaisia, yhdyskuntasuunnittelun yrityksiä tai muita tahoja. Asiat koskevat eniten kotikaupunkiani Oulua ja yleisesti vastaavia kuntia muualla Suomessa. Oulun kevyen liikenteen järjestelmä omaa kansainvälistä arvoa ja tunnettuutta. Kirjan kääntäminen englanniksi on suunnitteilla. Kirja on pehmeäkantinen liimasidottu osaksi mustavalkoinen ja osaksi värikuvin toteutuva kooltaan 21×25 cm.  Kuvien määrä on 72 kpl. Niitä täydentävät reunapalstan erilaiset kommentit ja kevennykset. Kaksi edellistä kirjaani tein samalla sapluunalla.

Teoksen sisältö

  • Tunneälyä liikenteeseen
  • Liikennepolitiikkaa Suomessa. Uutta ajattelua liikennepolitiikkaan. Arktinen ulottuvuus liikennepoliittisessa selonteossa. Liikenteen muutostrendit arktisella alueella. Kohti käyvä puhe
  • Hiljainen tieto käyttöön. Mentorina tieliikelaitoksen konsultoinnissa. Koordinaattorina ministeriössä. Mentorina Navico Oy:ssä. Neuvonantajana yksityisessä elämässä. Hiljainen tieto sai Nobel-palkinnon. Asiat selkokielelle
  • Hyvän kaupungin tuntomerkkejä. Liikennejärjestelmä kaupungin menestystekijänä. Ajatuksen tynkiä . Hyviä vaalilupauksia. Oulu on hyvä paikka asua. Oulun pääteiden historian alkulehdiltä. Oulun liikenteen tavoitejutut 1974. Lapsen luovuutta ja kestävää elvytystä
  • Oulun pysäköintitalon historiaa. Oulun Pysäköintitalo Oy 20 vuotta
  • Oulun Rotuaarin synty. Rotuaari jalostettu katutila
  • Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Vaikuttaminen kunnassa. Avainhenkilö paikallaan. Näkemys ja visio kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä. Oulun pyöräilyn ensietapit. Jukka Helkaman kiitospuheenvuoro. Jalankulun turvallisuusvuosi 2013. Ensimmäinen talvipyöräilykongressi 2013. Ilonpilkahduksia talvipyöräilykongressista.. Kehumatta paras
  • Liikenne ja elämän arvot. Syyllisyys ja vastuullisuus. Ihmisen kuolevaisuus. Lasten tiedon äärellä. Toistemme arvostaminen. Kotisairaalan liikenne. Kohteliaisuus ongelmana. Risuja ja ruusuja elomme poluilla. Hyttystie uudistuu. Kaduilla tapahtuu. Syystunnelma

Oulussa 21.1.2015

Mauri Myllylä
Oulu
040 5023825
sähköposti:

mauri.myllyla@navico.fi

Kansilehdistä:

Mauri Myllylä

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi.
Hiljainen tieto käyttöön

Takakannen teksti

Kirja on Mauri Myllylän tilitys 50 vuoden työuran tärkeästä osa-alueesta. Se on tarinaa, miten erilaisista tehtävistä käsin on voinut vaikuttaa kevyen liikenteen hyväksi ja millaisia reaktioita se on synnyttänyt. Kokemusten kirjaaminen historiaksi on avuksi työtä jatkaville sekä kaikille yhdyskunnan suunnittelusta kiinnostuneille.

Vaikuttamista on kuvattu kirjallisesti. Itse työkin on ollut sanallista, sen tulokset muuttuneet näkyviksi asteittain ja tulleet hyväksytyiksi ajan saatossa. Kuvat ja kuvatekstit tukevat valintaa ja näyttävät myös yhteistyöosapuolten merkityksen. Kirjan palstoilla jatketaan keskustelua, joka kuvaa asioiden monikerroksisuutta ja erilaisia arvovalintoja.

Mauri Myllylä on tehnyt elämäntyönsä Oulun kaupungin liikennesuunnittelusta ja sittemmin koko kuntatekniikasta vastaavana henkilönä. Hän on jatkanut opintojaan Suomessa ja USA:ssa ja toiminut opettajana Oulun yliopistossa ja koulutustilaisuuksissa kotimaassa ja ulkomailla. Kirja on syntynyt työuran jälkeisen 15 vuoden mentoritoiminnan aikana. Työurien pidentämisestä puhutaan ja kiistellään. Kirja välittää hiljaista tietoa ajankohtaisesta asiasta.

Etukannen sisäpuolen sisältö

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi

Hiljainen tieto käyttöön

Teksti © Mauri Myllylä, Yrjö Myllylä

Omat kuvat © Mauri Myllylä, Yrjö Myllylä

Muiden kuvien omistus on merkitty kuvan alle

Taitto Mauri Myllylä

Kannen suunnittelu Sarita Myllylä

Kansikuvassa oleva Korkeasaaren silta, suunnittelija Ins.tsto Juola ja Rantakokko Ky

ISBN 978-952-99539-4-3

Kustantaja RD Aluekehitys Oy

Kirjapaino Popa, Voudintie 4, 90400 Oulu 2014