Arktinen meriteknologiaosaaminen nostaa jo Suomea kasvuun

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö

Arktinen meriteknologiaosaaminen nostaa jo Suomea kasvuun. Aiheen tiimoilta oli seminaari Oulussa 26.11.2014. Lisätietoa linkissä.

Myllylä esitteli, että hänen näkemyksensä Suomen strategista arktisessa teknologiassa on toiminut Ukrainan kriisinlinkin aikana myös Venäjän suuntaan.

Yrjö Myllylän vuodesta 2006 esillä pitämä strategia suhteessa Venäjään näyttää toimineen myös Ukrainen kriisin aikana toistaiseksi jopa niin, että vuodesta 2014 voisi tulla arktisen meriteknologian suurin tilausvuosi suoraan ja välillisesti Venäjältä tähän mennessä. Kuva Oulusta aihetta käsittelevästä seminaaris 26.11.2014. Kuvan ottaja Reijo Kivelä Industria Oy:stä.

.