Facebook-politiikastani

METODI

FB-seinäkirjoitukseni 9.7.2014:

FACEBOOK-POLITIIKASTANI. Olen ollut FB:ssa vuodesta 2009 lähinnä alunperin tiettyjen henkilöiden tavoittamiseksi sitä kautta, kun muita yhteystietoja ei ole ollut käytössä. En ole pyrkinyt lisäämään kaverimäärää. Vajaan vuoden olen ollut aktiivisempi kokeilija ja vastannut joihinkin kaveripyyntöihin. Rooliksi olen ottanut ammatilliseen ja toimitusjohtajan roolin ja painottanut kaveruudessani mm. niitä tahoja, jotka ehkä kestävät mahdolliset runsaatkin päivitykset tästä näkökulmasta, koska muuhun keskusteluun ei ole ollut halua eikä aikaa.Myös potentiaalinen asiakasnäkökulma on ollut yhtenä kriteerinä.

Eräs 94-vuotias arvostamani FB-kaverini sekä samalla sanoisin, että myös työkaverini mm. suomenkielen huollossani (mm. muutamien julkistettujen ja painettujen tekstien oikolukua viime aikoina),  arvioi, että hänellä menee loppuelämä siihen, jos hän lukee kaikki päivitykseni, eikä se edes riitä. Ehkä on aika tarkistaa politiikkaa. FB-toiminnankin pitää johtaa johonkin jopa materiankin liikkeeseen, jotta sillä olisi minulle perusteltua merkitystä. Näen osittain, että tämä FB:ssä käytetty aika – kuten laajemmin ympäristötekijöistään irroitettu tekeminen ja olemnen – on yksi Suomen laman syy eikä välttämättä sen ratkaisija materiaalisesta ja muusta ympäristöstään irroitettuna. FB:llä tai pikemminkin sen käytöllä, on sekä haitallisia, että ehkä jossakin tapauksessa hyödyllisiä vaikutuksia.

FB-painopisteeni on ollut kotimaisessa yleisössä, Linkedinissä vastaavasti kansainvälisessä kohdejoukossa. Nämä nyt saattavat  mennä limittäinkin jatkossa, mutta ehkä vain hiukan. Olen nyt hiukan laajentanut kaveripiiriä, määrän ollen edelleen maltillinen, alle 100 henkeä. Kaveruus ei osaltani ole ollut senkään tähden olennaista, koska olen kirjoittanut kaikki seinälle ja kirjoitukset ovat sieltä kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä – joten kaveruuspyytäjät, älkää loukkaantuko. FB-kaveruuskin olkoon mieluummin muun kaveruuden jatke, kuin esim. henkilöiden muun mielenkiinnon täyttämisen syy. Tätä ammatillista kaveruutta ja samalla avointa seinäpolitiikkaa painotan jatkossakin. Sukulaisuuskavereita olen jopa jossain määrin välttänyt. Muitakin mielestäni eettisesti hyväksyttäviä periaatteita on ollut tässä mainittujen lisäksi.

Todennäköisesti ammatillinen aktiivisuus painottuu osaltani suhteessa muissa some-ympäristöissä jatkossa, kuten mm. http://www.rdaluekehitys.net, http://www.yrjomyllyla.wordpress.com, http://www.amtuusimaa.net, ja mentori- ja muiden yhteiskunnallisesti kannatettavien foorumien tukemiseen mm. http://www.liikennementori.wordpress.com yms.,  jotka ovat olleet pääkanavia viime aikoina muutenkin. Toivoisin mm. näkeväni merialan ja kaivosalan mentorifoorumien lisääntymisen. Aktiivisuutta FB-teemaryhmissä pitäisi lisätä ainakin kokeilumielessä, jos FB:tä ajattelee. Tosin mm. joidenkin edustamieni ehkä julkisten toimijoiden perustamien palstojen ääneen sanottu henki on, kuten Fintrip, että siellä ei saa myydä mitään, tämä ehkä koskee jopa ajatuksia ja tekee olon ristiriitaiseksi ja lopullinen aktiivisuuteni ennakointi jää hämärän peittoon.   Henkilökohtaisella FB:lle näin yleisesti jäänee lähitulevaisuudessa joka tapauksessa jonkinlaisen tiedotuskanavan ja asioiden tarjottimelle tuomisen rooli  myös jatkossa, inspiksestä ja osin palautteesta riippuen, mutta aikaisempaa maltillisemmin. Tarkoittaako tämä harvempia päivityksiä vai vähempi kerrallaan, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa ajankäytössä sen osuutta on tarkoitus pienentää. Myös uusia viestintäympäristöjä tullen ottamaan käyttöön syksyn aikana.

Jk. Olen tehnyt analyysiä myös virkamiesten FB-aktiivisuudesta. Nuoremmassa polvessa sitä on hiukan, vanhemmassa ei juuri lainkaan, paitsi aiemmasta virastaan eläkkeelle jääneissä. (Politiikot ja politiikkaan pyrkivät ovat oma lukunsa ja jokainen FB-käyttäjä tuntee sen rytmit, nyt on taas vähän aikaa rauhallisempaa. )Nuoremmatkin virkamiehet käyttävät FB:tä, jos käyttävät, usein muuhun kuin ammatilliseen tarkoitukseen. Muistan, kun valtionhallinto laati ohjeita, että työaikana ei saa käyttää FB:tä. Tietenkin näen, että oikein käytettynä se parantaisi läpinäkyvyyttä yms. ja vähentäisi kitkaa, tarjoaisi matalan kynnyksen asiakaskohtaasmiseen.  Alustavan analyysin mukaan omassa toimintakentässä arvioin kuitenkin Tampereen ja Pirkanmaan seudulle menestystä, mikäli virkamiesten FB-aktiivisuudella on merkitystä. Lieneekö tämä eTampereen tms. seurausta? Tämän eTampereen juuret olivat mm. noin 15 vuoden takaisissa keskusteluissa, joihin törmäsin mm. erään hankkeeni tiimoilta, jolloin havaitsin Tampereen lisäksi myös Seinäjoella irtiottoja ja siellä mm. tämän hankkeen tuloksilla perustellen: http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/07_asiakkaat_ja_linkit/aipepys.