Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää kansainvälisille markkinoille: Mustameri-Ukraina, Suomenlahti-Itämeri ja Murmansk-Jäämeri

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö
FB-keskustelua 1.3.2014
.
Tässä vielä kartta, joka osoittaa Venäjän Euroopan gateway-pisteet samalla kartalla. Venäjän elämä ja toiminnot (ihmiset ja infra) ovat Euroopassa, vaikka kaasun ja öljyn sekä muiden mineraalien keskeiset lähteet ovatkin Siperiassa Aasian puolella, joten yhtäkkiä Aasian suunnan painopistettä kokonaisuudessa ei saada nousemaan, mutta aikaa myöten. Näistä reiteistä Venäjä on täysin riippuvainen. Karkeasti ottaen heitän mutuna, joka on lähellä totuutta, että Venäjän öljystä ja kaasusta, jota se vie, n. 80 % menee Eurooppaan. Mustameri ja Suomenlahti-Itämeri samassa luokassa mm. öljyssä, Murmansk-Jäämeri nousemassa. Kaasuputkistossa Ukraina on erittäin tärkeä väylä Eurooppaan ja tämä on syytä huomata. Pohjoisen kaasureittejä vasta valmistellaan LNG-investointien myötä. Venäjä vie tuottamastaan kaasustaan päivittämättömien tietojen perusteella mutuna reilut 1/3, öljystä 2/3. Nyt vasta saatiin Suomenlahteen oma Nordstream-kaasuputki ja Ukrainan ohittavat Southstream ja muut mahdolliset uudet putket ottavat aikansa valmistua. Öljyä kulkee etenkin juuri Mustanmeren ja Suomenlahden-Itämeren kautta suuria määriä, kulkeehan näiden reittien kautta pääasiassa maailman suurimman öljyntuottajamaan Venäjän öljy.
.
.

Venäjälle elintärkeät logistiset vaihtoehdot ovat rajatut. Kartta auttaa ymmärtämään myös Ukrainan kriisiä.

Kartta osoittaa, että Venäjällä on kolme pistettä Euroopan suunnalla, mistä se voi käydä sille välttämätöntä kansainvälistä kauppaa: Mustanmeren suunta, Suomenlahden suunta ja Murmansk/Jäämeren suunta. Vain Murmanskin alue on ympärivuoden sula Luoteis-Venäjän suunnalla. Koillisväylän merkitys on ennen muuta Venäjän ulkomaankaupan väylä. (Ilmastonmuutosjutut ovat osin spekulaatiota mitä tulee Jäämeren nopeaan sulamiseen kesäaikana ja mullistuksiin sitä kautta logistiikassa,  tarvittaisiin  asiantuntijoita arvioimaan tämän tekijän tulevaisuutta  hämmentämisen tai todellisuudesta/evidenssistä irrotettujen spekulaatioiden sijaan.) Maailman suurin valtio Venäjä ei luonnollisestikaan voi sallia, että sen ulkomaankauppa estetään näillä mainituilla reiteillä Koillisväylä mukaanlukien.
.
On tehtävä politiikkaa, joka mahdollistaa Venäjän kansainvälisen kaupan. Jos jokin maa on logistisella reitillä, on mietittävä onko viisaampaa yrittää tehdä yhteistyötä ja hyötyä molemminpuolisesti tilanteesta vai olla huonoissa väleissä ja estää kaupanteko. Suomellakin on kokemusta tästä ja tällä hetkellä koemme, että on meidän taloudellinen etu, jos satamia tarvitsee myös naapuri. Konkreettisina hankkeina Ukrainan kehittämiseksi voisi ottaa esim. LNG-terminaalit ja jakelulujärjestelmä EU:n ja kv-siemenrahalla niin, että Ukrainalle jää niissä jonkinlainen määräävä rooli, vähintään merkittävä osakkuus. Kriisin taustalla on yhtäältä energia ja sen jatkuva hinnan nousu ja energiankuljetusreitit.
.
Kilpailukykyinen energian hinta tarvitsee Ukrainassa hyvien Venäjä-välien lisäksi ns. toimivia markkinoita, joiustavuutta. LNG toisi hintakilpailukykyä kaasuun ja samalla mahdollistaisi myös muita toimittajia kuin Venäjä.
.

.

  • Ks. Venäjän Luoteis-Venäjän kaasu- ja öljyputkiston runkoputkistokuva ao. raportista, joka osoittaa, että Ukrainan rooli on keskeinen (kartan kuva ulottuu juuri ja juuri Ukrainan pohjoisosiin) s. 18.

Lisätietoa LNG:stä

Ks. em. pohjalta tuotettu Tiistaivieras-artikkeli Kainuun Sanomiin: