”Ympäristönsuojeluteknologialla mahdollisuuksia arktisessa” Kaleva, Alakerta

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

”Ympäristönsuojeluteknologialla mahdollisuuksia arktisessa” Kaleva, Alakerta.

Tutu-seuran alustus 25.11.2013, YTT Yrjö Myllylä : Arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit ja suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuudet

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Tutu-seuran alustus 25.11.2013, YTT Yrjö Myllylä : Arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit ja suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuudet.

Suomi nousuun kasvuklustereiden verkostoitumisen pullonkaulat avaamalla

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ
<img class=" " title="Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. ” src=”http://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2012/09/vnk-181006-ayis-kyc3b6sti-karjula-laaja-versio.jpg?w=640&h=480&#8243; alt=”Aluekehitys RD, VNK 181006 AYIS ” width=”596″ height=”445″> ENSIAPUUN: Potilaan ensiapua voi yrittää noudattamalla kukin tahollaan VNK 12/2006 taulukon uuden paradigman mukaisia arvoja  tai ottaa 8-kohdan toimintaohje tästä: RD Aluekehityksen tyypillinen asiakas. Yllä olevan taulukon laadinnassa oli mukana osaltaan nykyinen pääministerimme – implementointi on menossa tai vasta kunnolla käynnistynyt, vaikka edellisen tai sitä edellisen hallituksen aikana julkaisu poistettiin VNK:n sivuilta.

Suomen talouselämässä ja henkisessä ilmastossa haetaan uutta kestävää suuntaa ja kasvun mahdollisuuksia. Hyvinvointia tuovien kasvuklustereiden kehityksen edistämiseksi julkisen ja yksityisen sekä julkisten toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen on  tärkeintä klustereiden verkostoitumisen edistämisessä.  Vertauskuvallisesti voidaan sanoa, että tukkeutumassa oleva verenkierto ei mahdollista elämän jatkumista, ”liuotushoito” on aloitettava  ennen kuin potilas menehtyy (ks. ensiapu edellisen kuvan kuvatekstistä).

RD-tutkimus, tilaaja YTR, KTM 2005:

Luottamusta tarvitaan myös yritysten välillä, mutta ao. taulukon mukaan yritysten väliset suhteet ovat tärkeimmät kehitettävät verkostosuhteet vain noin 20-30 % suhteista, kun loput ovat joku public-private tai private-public tai public-public –tyyppisiä. Tässä mielessä peruskohde luottamuksen siltojen rakentamisessa, avain, on yksityisen ja julkisen sektorin keskinäisen luottamuksen vahvistaminen. Yksityisen sektorin tuoman markkinainformaation mukaan rakentuvat pitkälti myös ne visiot, jotka luonnollisella tavalla lisäävät luottamusta julkisen sektorin toimijoiden välillä. Ks. lainaus ja taulukko sivulla 1: http://rdaluekehitys.net/2012/07/10/yrittamisen-ja-aluekehittamisen-arvot/ .  Taulukko myös seuraavassa RD Tutkimusraportti sivu 45 http://rdaluekehitys.net/2013/05/30/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-maaseudun-tulevaisuus-ja-klusterit-arviointia-delfoi-menetelmalla/

Verkostoituminen, pullonkaulat, Aluekehitys, Delfoi, Taulukko 13.

RD Aluekehityksellä on osaaminen tunnistaa verkostoitumisen pullonkaulat aluekehittämisen lisäksi muissakin teemoissa, kuten vaikkapa kansainvälistämisen edistämisessä, jossa on suuria haasteita ymmärryksen lisäämisessä mm. arktiseen toimintaan osallistumisen näkökulmasta http://rdaluekehitys.net/2013/08/11/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-pk-yritysten-kansainvalistymisprosessi-menestys-ja-kapeikkotekijat/. Ota yhteyttä ja sovi yhteistyöstä! Tilaajapalautteen mukaan RD sovellukset tuottavat pölyttyvien raporttien sijaan asenteen muutosta ja kehitystä   http://rdaluekehitys.net/2012/08/18/miten-ihmiset-energisoidaan-ja-mobilisoidaan/

JATKOHOITOON –

BLOGIARTIKKELEITA AIHEESTA

TUTKIMUSRAPORTTEJA AIHEESTA

JA SITTEN ETEENPÄIN – OTA YHTEYTTÄ JA SOVI YHTEISTYÖSTÄ!