Julkaisuja 1-6/2013

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ
Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013

Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013

RD Aluekehitys Oy:n  sekä YTT Yrjö Myllylän referenssejä ja julkaisuja alkuvuodelta 2013. Ajankohtaista on esim. referensseihin liittyvät koulutustilaisuudet, tietoiskut ja sovellusmahdollisuuksien pohdinta. Ota yhteyttä teemoihin liittyvissä yhteistyötarpeissa, p. 0500 450 578, yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net:

 

 

 

 

 

 1. Kaivo-oja, Jari, Santonen Teemu, Myllylä, Yrjö (2013) The Crowdsourcing Delphi: Combining the Delphi Methodology and Crowdsourcing Techniques. This paper will be presented at The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth in Helsinki, Finland on 16-19 June 2013. Session: 2.2 Strategic Foresight, Strategic Agility and Future Orientation (SIG) Special Session. The publication is available to ISPIM members at www.ispim.org.
 2. Myllylä, Yrjö (2013). Vahvojen ennakoivien trendien vaikutus logistiikkaan, infrastruktuuriin ja elinympäristöön  sekä niihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Suomessa. 42 s. SMARCTIC-hankkeen työpaketti 3:n ”Älykäs logistiikka, infra ja elinympäristö” asiantuntijapaperi. Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes.
 3. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2013). Arktisen toimintaympäristön tulevaisuusverstas  5.4.2013 – yhteenvetoraportti. 60 s. Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes.
 4. Kaivo-oja Jari & Yrjö Myllylä (2013). Arktisen toimintaympäristön kannalta relevantit PESTE-trendit. 38 s. Taustaraportti Arktisen toimintaympäristön tulevaisuusverstaaseen 5.4.2013.  Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes.
 5. Myllylä, Yrjö & Jon McEwan (2013). Finland’s world class Arctic marine technology know-how. Baltic Rim Economies Expert Article 1245. Baltic Rim Economies 28.3.2013. Quartely Review 2/2013. Page 15. Pan Europe Institute <Baltic Rim Economies 2/2013 Special Issue on the Future of the Arctic >
 6. Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/ >
 7. Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev & Vesa Rautio (2013). Development of the North-West Russia: Industrial, Social and Logistical Developments in Murmansk Oblast Evaluated by Delphi method. 91-104. In the book Andreev Oleg & Vesa Rautio (edit.) (2013): Venäjän pohjoinen ja Pohjois-Eurooppa. (Published in Russia by Russian language)
 8. Myllylä, Yrjö & Vesa Rautio & Oleg Andreev (2013). Futures Scenarios for Murmansk Oblast: Where are the Hubs and Gateways of Development. 105-126. In the book Andreev Oleg & Vesa Rautio (edit.) (2013): Venäjän pohjoinen ja Pohjois-Eurooppa. (Published in Russia by Russian language)
 9. Myllylä, Yrjö (2013). Arktinen osaaminen on Suomen Sampo. Kaleva Alakerta-kirjoitus, 25.5.2013. <https://yrjomyllyla.com/2013/06/17/kaleva-25-5-2013-arktinen-osaaminen-on-suomen-sampo/
 10. Myllylä, Yrjö (2013). Logistisilla ratkaisuilla on tuettava tulevaisuuden klustereiden kehittymistä. Liikenteen suunta 2/2013. Liikennevirasto. <http://www.liikenteensuunta.fi/fi/artikkelit/profile/logistisilla-ratkaisuilla-on/>
 11. Myllylä, Yrjö (2013). Pohjoisen kaivosliikenteen tulevaisuus. Kommenttipuheenvuoro johtavan rata-asiantuntijan Markku Pyyn, Liikennevirasto ja Kaivannaisteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomelan esitelmiin. 12.3.2013 Tieteiden talo, Helsinki. Yhteistilaisuus Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin toimintaryhmän, Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton  tulevaisuustoimikunnan kanssa.
 12. Myllylä, Yrjö (2013).  Asiantuntijoiden valinta ja tiedon käyttö yhteiskuntaa kehitettäessä. Luento Delfoi-asiantuntijoille Mäntyharjulla  26.4.2013. Ks. Yrjö Myllylän luentomateriaali tästä.
 13. Myllylä, Yrjö (2012). Suomessa on maailmanluokan arktista meriteknologiaosaamista. Janne Antikainen (toim.):  Suomen Suunnittelumaantieteilijöiden Liitto (SUM) ry:n  Prosum-lehti.  13-15. <http://amtuusimaa.net/2013/02/03/prosum-suomessa-on-maailmanluokan-arktista-meriteknologiaosaamista/>
 14. Myllylä, Yrjö & Jouni Marttinen, & Jari Kaivo-oja (2012). Ennakointi demokratian vahvistajana. Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt.  Futura 4/2012.  38-49. <https://yrjomyllyla.com/2013/02/21/futura-42012-suomalainen-ennakointikulttuuri-menestyy-eurooppalaisessa-vertailussa/ >