AMTE-Yhteenvetoesite: Arktinen meriteknologia liittyy etenkin kaasun- ja öljyntuotantoon sekä kaivostoimintaan

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Mitä on arktinen meriteknologia?:   ”Arktinen meriteknologia on mereen liittyvää teknologiaa merellä, ilmassa, meren alla tai maalla. Teknologia liittyy etenkin kaasun- ja öljyn tuotantoon ja kaivostoimintaan. Teknologia toimii arktisissa olosuhteissa ja se on etenkin 1) kylmän, lumen ja jään kestävää, 2) luontoa vähän rasittavaa, 3) teknologia toimii pitkillä etäisyyksillä, jossa huoltovälit ovat pitkät.

Arktisen meriteknologian em. määritelmä  ja muuta alustavaa tuoretta tietoa jatkotoimenpidesuosituksineen löytyy Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen Yhteenvetoesitteestä linkistä.

AMTE-Yhteenvetoesite: Arktinen meriteknologia liittyy etenkin kaasun- ja öljyntuotantoon sekä kaivostoimintaan.