Oulun talvipyöräilykongressi 13.-14.2. 2013 kansainvälisissä ja kansallisissa medioissa

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ
https://i0.wp.com/www.navico.fi/wcc/kaleva_01b.jpg

”Itävaltalaisryhmä kuvaa parhaita liikennejärjestelmiä ympäri maailmaa.” ”Vain voitto on totuuden kriteeri” (Pentti Malaska). Liekö lopullista voittoa näissä tai monissa muissa olemassakaan. Osa voiton selitystä, silloin kuin niitä tulee, lienee nöyryys ja velvollisuuden tunto. Navico Oy:n leikekokoelmasta, http://www.navico.fi.

Maailman ensimmäinen kansainvälinen talvipyöräilykongressi pidettiin Oulussa 13.-14.2.2013 ennen kuin lumet sulivat. Sää suosi tapahtumaa, lunta, pakkasta, esityksiä ja osallistujia riitti.

Antti Ervasti kirjoittaa Kalevassa 12.2.2013:

”Oulu kuuluisa talvipyöräilystä – Itävaltalaisryhmä kuvaa parhaita liikennejärjestelmiä ympäri maailmaa”

Itävaltalainen kolmen miehen filmiryhmä kuvaa oululaisia talvipyöräilijöitä innoissaan.

– Oulu on maailmalla erittäin tunnettu talvipyöräilystä – paljon tunnetumpi kuin täällä tiedetäänkään. Aivan alansa huippua, sanoo filmiryhmän ohjaaja Roberts Pressi Austrian Mobility Researchistä.

– Menemme kuvaamaan sinne, missä ollaan jollakin alalla maailmanmestareita. Siksi olemme täällä.

Ks. itävaltalaisen filmiryhmän koko haastattelu tästä.

Alla lisää juttuja maailman ensimmäisestä kansainvälisestä talvipyöräilykongressista kansainvälisissä ja kansallisissa medioissa kongressin järjestäjä Navico Oy:n toimittamina (ks. yhteystiedot alla).

Calgary Heraldin jutut

http://blogs.calgaryherald.com/2013/02/13/never-mind-the-plows-five-things-i-learned-from-the-worlds-most-bike-friendly-winter-city/

http://blogs.calgaryherald.com/2013/02/14/winter-cycling-is-still-a-novelty-but-other-cities-show-how-it-can-work/

Winnipeg –lähtöiset jutut

http://www.winnipegfreepress.com/local/winter-cycling-no-longer-weird-in-winterpeg-191359021.html

http://winnipegcyclechick.com/?p=5959

Kalevan jutut skannattuina

http://www.navico.fi/wcc/kaleva_01b.jpg

http://www.navico.fi/wcc/kaleva_02b.jpg

http://www.navico.fi/wcc/kaleva_03b.jpg

http://www.navico.fi/wcc/kaleva_04b.jpg

http://www.navico.fi/wcc/kansan_tahto_01b.jpg

YLEn uutinen:

http://yle.fi/uutiset/oulusta_maailman_paras_talvipyorailykaupunki/6493953

http://areena.yle.fi/tv/1831996 (Pohjois-Suomen uutiset, alkaa noin 4 min kohdalla)

Kuvia

http://www.anttiyrjonen.com/2013/02/i-bike-oulu-winter-bike-challenge/

www.eltis.org (Itävaltalaisen porukan kuvia, vaatii rekisteröitymistä ”Friends of Eltis” –käyttäjäksi, hyviä kuvia)

http://www.flickr.com/photos/andersswanson/sets/72157632747750585/ (Anders Swansonin kuvia)

https://twitter.com/SwansonAnders (Andersin Twitter -tili, kuvia ja videoita)

Muuta

http://www.monocle.com/radio/shows/midori-house/337/ (Monocle24 –radiokanavan haastattelu, alkaa kohdasta 37:37)

http://liikennementori.wordpress.com/2013/02/16/ilonpilkahduksia-talvipyorailykongressista/ (Liikennementorin blogi)

http://www.ibikeoulu.com/programme (esitelmät pdf -muodoss)

http://www.ibikeoulu.com/#gallery (kuvia kongressista)

http://www.fillariavaruus.fi/?p=2457  (kokemuksia kongressista jyväskyläläisestä näkövinkkelistä)

Lisätietoja

***************

Timo Perälä

Navico Oy

Oulu / Helsinki

www.navico.fi

****************

Futura 4/2012: Suomalainen ennakointikulttuuri menestyy eurooppalaisessa vertailussa

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, METODI

Yrjö Myllylä, Jouni Marttinen & Jari Kaivo-oja kirjoittivat Futuran 4/2012 numerossa eurooppalaisessa arvioinnissa menestyneistä suomalaisista ennakointikäytännöistä. Futuran lehden teemanumero oli Metropoli ja lähidemokratia, joten tarkastelunäkökulmaa pyrittiin sovittamaan teemanumeroon. Artikkeli on tilattavissa tekijöiltä pdf-muodossa.Artikkelin lähdetiedot ovat seuraavat:

Myllylä, Yrjö & Jouni Marttinen, & Jari Kaivo-oja (2012). Ennakointi demokratian vahvistajana. Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt.  Futura 4/2012.  38-49.

.

.

Seuraavasssa on käsikirjoituksen alusta ote:

 Ennakointi demokratian vahvistajana

– Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt

Tässä artikkelissa tarkastellaan ennakointia demokratian ja osallistumisulottuvuuden näkökulmasta, esitellään Euroopan unionin keskeisiksi ennakointikäytännöiksi arvioidut suomalaiset ennakointikäytännöt ratkaisuksi  alueelliseen demokratiavajeeseen sekä pohditaan ennakointikäytäntöjen kehittämistarvetta yleisemmin Suomessa. Artikkelissa esiteltävän EU:n rakennemuutoksen hallintamenetelmiä arvioineen ARENAS-hankkeen loppuraportin mukaan Suomen ennakointikäytäntöjen haaste ei ole tiedon tuottamisen määrä vaan relevantin tiedon tuottaminen päätöksenteon kannalta ja tämän tiedon kytkentä demokraattiseen päätöksentekoon. Artikkelin kirjoittajat korostavat johtopäätöksissä relevantin tiedon tuottamisen ja demokratiavajeen kuromiseksi mm. osallistumisulottuvuuden vahvistamista ennakoinniksi tulkittavan toiminnan kriteerinä ennakointimenetelmiä ja käytäntöjä edelleen kehitettäessä. Haasteena on myös se, miten ennakointiprosesseihin osallistuvien piiriä laajennetaan asiantuntijalähtöisestä toiminnasta kansalaistoiminnaksi sekä miten syvennetään edelleen ns. rikastavaa vuorovaikutusta.  Myös sosiaalisen ennakointimedian ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen (mukaan lukien suora demokratia) edelleen kehittäminen nähdään tärkeäksi demokratian vahvistumisen kannalta. Demokratian vahvistaminen koskee koko yhteiskuntaa, ei pelkästään julkista sektoria.

Kirjoittajatiedot

Yrjö Myllylä, YTT, Erikoistutkija, Toimitusjohtaja, RD Aluekehitys Oy, yrjo.myllyla@aluekehitys.fi.

Jouni Marttinen, VTM, ennakointiasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Jari Kaivo-oja, YTM, HTT, Dosentti, Tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Adviser, Crisis Management Initiative, Presidentti Martti Ahtisaaren toimisto, jari.kaivooja@gmail.com.

Aiheesta aiemmin / muualla

Myllylä, Yrjö & Jouni Marttinen (2011). Työvoima ja koulutustarvetutkimus valittu keskeiseksi eurooppalaiseksi ennakointikäytännöksi. Futuuri 3/2011.

Blogiartikkeleita

EU:N PARAS ALUEELLISEN ENNAKOINNIN KÄYTÄNTÖ esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa

EU palkitsi public-private -yhteistyömallin

Muita keskeisiä artikkeleita ja julkaisuja

Futuuri 3/2011: ”Työvoima- ja koulutustarvetutkimus valittu keskeiseksi eurooppalaiseksi enakointikäytännöksi”

Tässa on esitetty TKTT alueellisen ennakoinnin lisäksi arvionnissa menestyneen suomalaiskäytännön valtioneuvoston ennakointiverkoston visio ennen sen käyttöönottoa:

Marttinen, J. (2003).  Ennakoinnin kytkentä osaksi TE-keskusten toimintaa – Visio 2010 ja kehittämisstrategia. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 1/2003. Elinkeino-osasto. Helsinki.

Tämä paperi ja sen taustalla oleva Kreikan COST-konferenssi 2006 paperin toimivat hyvin EU:n arvioinnin tukena vuonne 2010:

Kaivo-oja, J. & Marttinen, J. (2008). Foresight Systems and Core Activities at National and Regional Levels in Finland 1990-2008. Developing Foresight Systems for a Better Life in Finland and Europe. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics. Turku. 62 s. 978-951-564-554-8. <http://ffrc.utu.fi/julkaisut/e-julkaisuja/eTutu_2008-6.pdf>

Tässä EU:n tuottamia arviointiraportteja 27 maan käytännöistä, valtioneuvoston ennakointiverkosto em. pohjalta mukana sekä EU:n parhaimmaksi valittu alueellisen ennakoinnin käytäntö (TKTT)

EU Synthesis Report (2011). 27 National Seminars Anticipating & Managing Restructuring. 159 s. ARENAS-hanke. Euroopan komissio (European Comission Employment, Social, Affairs and Equal opportunities. <http://arenas.itcilo.org&gt;

Draft National Background Paper Finland (2011). 27 National Seminars Anticipating & Managing Restructuring. ARENAS-hanke. Euroopan komissio (European Comission Employment, Social, Affairs and Equal opportunities.

ARENAS -jatkohanke Suomi-Baltia (2011). Synthesis Report Social partnership for anticipating change and restructuring – Mutual learning: Finland and the Baltic countries. 43 s. ARENAS, European Comission, Employment, Socia Affairs and Equal opportunities. Nowember 2011. <http://arenas.itcilo.org>

Maailman ensimmäinen kansainvälinen talvipyöräilykongressi onnistui Oulussa 13.-14.2.2013

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ
https://i0.wp.com/www.navico.fi/wcc/kaleva_03b.jpg

Kaleva 13.2.2013, Navico Oy:n leikearkisto, http://www.navico.fi.

Maailman ensimmäinen kansainvälinen talvipyöräilykongressi pidettiin onnistuneesti Oulussa 13.-14.2.2013 ( ks. www.ibikeoulu.com/). Kongressin talvipyöräilyteemaa ja siihen liittyvän kehittämistoiminnan vahvistamista   Oulussa oli pidetty esillä useita vuosia kansainvälisestä paineesta ja kysynnästä johtuen. Lopulta alueen yritykset, erityisesti Navico Oy, päätti ottaa riskin ja lähteä rakentamaan kongressia. Private-public -malli toteutui (public-private -mallikin mahdollinen). Mukaan saatiin tietojeni mukaan tämän tyyppisessä hankkeessa välttämättömät julkiset toimijat ja tahot, kuten Oulun kaupunki ja Business Oulu sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Kongressin lykkäämistä edelleen esitettiin, mm. kun se oli jo päätetty pitää mm. sillä perusteella, että hyvää asiaa ei kannata kiireellä pilata (allekirjoittaneenkin levittäessä aiheesta viestiä eli kutsua kongressiin). Se kuitenkin oli päätetty pitää  ennen kuin lumet ehtisivät sulaa. Onneksi lunta ja pakkasta riitti. Esityksiä tarjottiin runsaammin kuin oli kaavailtu, joten tältäkin puolelta tilaisuus ylitti odotukset.

Tilaisuuden tiimoilta on muutamia puheenvuoroja Liikennementorin blogissa. Esimerkiksi seuraava Pyöräilyhaastattelu – kehumatta paras: ”Vastaukseni Eltis-ryhmän itävaltalaisen ohjaajan Robert Pressl`n Oulun talvipyöräilykongressissa 12.2.2013 tekemiin kysymyksiin Oulun pyöräliikenteen perusteista. Haastattelutilanteessa päästiin puolitiehen. Eltis on European local transportation information system.  www.eltis.org…”

Viimeisimmät Liikennementorin blogiaiheet talvipyöräilykongressista

Allekirjoittaneen aikaisempia viittauksia aiheeseen

Jokunen keskustelupuheenvuoro aiheesta Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin toimintaryhmän palstoilla ennen kongressia paperien jättöaikana