Fintrip: ”Arktisuuden mahdollisuudet liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa”

4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 7. Logistiikka ja yhteydet, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Fintrip tiedottaa:

”Fintripin järjestämä Arktisuuden mahdollisuudet liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa -seminaari aloittaa uudenlaisen yhteistyön alan toimijoiden välillä. Seminaarin päätavoitteena on käynnistää yhteisen ohjelmasuunnittelun prosessi tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa arktisen liikenteen ja logistiikan teema-alueella. Keskustelua käydään siitä, mihin suuntaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa pitäisi kehittää Suomessa ja millaista tietoa päätöksentekijät tarvitsevat teema-alueelta. Seminaarin tuloksia hyödynnetään liikenteen huippuosaamisen kehittämisstrategian laatimisessa ja teema-alueen osaamiskeskittymän muodostamisessa. Seminaari on tarkoitettu kaikille arktisen liikenteen ja logistiikan kehittämisestä kiinnostuneille, kuten tutkimuksen parissa työskenteleville, palvelujen ja tuotteiden kehittäjille ja julkishallinnon edustajille.”

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt (Fintrip):
Johanna Särkijärvi
Projektipäällikkö
Puh. 050 400 1177
Email. etunimi.sukunimi@lvm.fi

Pirjo Karttunen
Suunnittelija
Puh. 040 718 0979
Email. etunimi.sukunimi@lvm.fi

Ks. lisää https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/fintrip211112

Aiheesta myös seuraavissa:

1. ”Uusi pohjoisen maantiede”, Fintripin aiempi seminaari-info.

Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:

2. Liikennepoliittisen selonteon kommentointi arktisuuden näkökulmasta eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa 9.5.2012

3. Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma.

4. Koillisväylään liittyviä artikkeleita ja muuta materiaalia

5. Koillisväylän ja sen käytön ennakointi vaatii perusteellista tutkimusta

6. Arktisen meriteknologian ennakointitutkimus valmistumassa

Muita arktisen teema-alueen artikkeleita ja väitteitä – mm.

7. “Pohjoisuus yhdistää suomalaiset”.

RD Aluekehitys Oy osaa tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin soveltamisen liikennejärjestelmäkysymyksiin, ks. ja ehdota yhteistyötä:

8. Liikennejärjestelmäsuunnittelu tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdista.

Ks. myös

9. Maailman ensimmäinen kansainvälinen talvipyöräilykonferenssi Oulussa 13.-14.2013 hakee yhteistyökumppaneita.

10. Liikennejärjestelmä kaupungin menestystekijänä.