Finpro: Let’s Go Arctic – Time to Start Business in Arctic Russia

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, IN ENGLISH, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Finpro: Let’s Go Arctic – Time to Start Business in Arctic Russia.

Suomalais-venäläisten yhteistyömallien edistämisen tarve arktisessa meri- ja muussa teknologiassa ja muut alustavat tulokset esillä Uudenmaan ELYn esittelyssä

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Suomalais-venäläisten yhteistyömallien edistäminen arktisessa meriteknologiassa ja muut alustavat tulokset esillä Uudenmaan ELYn esittelyssä.

Telakoiden tuottavuuden nostaminen, offshore-puolen koulutuksen edistäminen, kylmässä arktisessa toimivien materiaalien kehittämisohjelma keskeisiä edistettäviä teemoja AMT-Delfoin 2. kierroksen perusteella

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksen yhteenveto on valmistunut. Koko paneeli priorisoi seuraavat tärkeiksi / tärkeimmiksi kehittämishankkeiksi Uusimaa ja Suomi tasolla, jotta panelistien esittämä toivottu ja mahdollinen tulevaisuus toteutuisi:

1. Telakoiden tuottavuuden nostaminen,

2. Offshore-puolen koulutuksen lisääminen,

3. Kylmässä/arktisessa toimivien materiaalien (ml. rakenteiden) kehittämisohjelma,

4. Projektiosaamisen vahvistaminen,

5. Arktisen meriteknologian jäämallilaboratorio suureksi ja kansainväliseksi,

6. Jäämanagement- ja jäissäkulkemisen simulaattoritoiminnan kehittäminen,

7. Arktisen meriteknologian visuaalinen tuominen Suomen vienninedistämismateriaaleihin ja foorumeihin esim. Finpron, työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasiainministeriön toimesta, kuten 1990-luvun alussa tuotiin risteilyalukset.

Muut paneelin aiemmilla kierroksilla esittämät ja tulevaisuusverstaassa esitetyt ideat testattiin myös ja löytyvät raportin alkupuolelta tiivistetysti. Tulokset ovat alustavia ja saattavat sisältää kopiointi- tms. virheitä. Lopulliset tulokset ja niiden analyysi ja tulkinta valmistuu ”tarkistuslaskentojen” jälkeen lähikuukausina ja tuloksia täsmmennetään tarvittaessa.

AMT-ENNAKOINNIN YHTEENVETO, Delfoi-paneelin 2. kierros.