Fintrip: ”Arktisuuden mahdollisuudet liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa”

4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 7. Logistiikka ja yhteydet, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Fintrip tiedottaa:

”Fintripin järjestämä Arktisuuden mahdollisuudet liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa -seminaari aloittaa uudenlaisen yhteistyön alan toimijoiden välillä. Seminaarin päätavoitteena on käynnistää yhteisen ohjelmasuunnittelun prosessi tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa arktisen liikenteen ja logistiikan teema-alueella. Keskustelua käydään siitä, mihin suuntaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa pitäisi kehittää Suomessa ja millaista tietoa päätöksentekijät tarvitsevat teema-alueelta. Seminaarin tuloksia hyödynnetään liikenteen huippuosaamisen kehittämisstrategian laatimisessa ja teema-alueen osaamiskeskittymän muodostamisessa. Seminaari on tarkoitettu kaikille arktisen liikenteen ja logistiikan kehittämisestä kiinnostuneille, kuten tutkimuksen parissa työskenteleville, palvelujen ja tuotteiden kehittäjille ja julkishallinnon edustajille.”

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt (Fintrip):
Johanna Särkijärvi
Projektipäällikkö
Puh. 050 400 1177
Email. etunimi.sukunimi@lvm.fi

Pirjo Karttunen
Suunnittelija
Puh. 040 718 0979
Email. etunimi.sukunimi@lvm.fi

Ks. lisää https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/fintrip211112

Aiheesta myös seuraavissa:

1. ”Uusi pohjoisen maantiede”, Fintripin aiempi seminaari-info.

Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:

2. Liikennepoliittisen selonteon kommentointi arktisuuden näkökulmasta eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa 9.5.2012

3. Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma.

4. Koillisväylään liittyviä artikkeleita ja muuta materiaalia

5. Koillisväylän ja sen käytön ennakointi vaatii perusteellista tutkimusta

6. Arktisen meriteknologian ennakointitutkimus valmistumassa

Muita arktisen teema-alueen artikkeleita ja väitteitä – mm.

7. “Pohjoisuus yhdistää suomalaiset”.

RD Aluekehitys Oy osaa tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin soveltamisen liikennejärjestelmäkysymyksiin, ks. ja ehdota yhteistyötä:

8. Liikennejärjestelmäsuunnittelu tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdista.

Ks. myös

9. Maailman ensimmäinen kansainvälinen talvipyöräilykonferenssi Oulussa 13.-14.2013 hakee yhteistyökumppaneita.

10. Liikennejärjestelmä kaupungin menestystekijänä.

 

Finpro: Let’s Go Arctic – Time to Start Business in Arctic Russia

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, IN ENGLISH, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Finpro: Let’s Go Arctic – Time to Start Business in Arctic Russia.

Suomalais-venäläisten yhteistyömallien edistämisen tarve arktisessa meri- ja muussa teknologiassa ja muut alustavat tulokset esillä Uudenmaan ELYn esittelyssä

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Suomalais-venäläisten yhteistyömallien edistäminen arktisessa meriteknologiassa ja muut alustavat tulokset esillä Uudenmaan ELYn esittelyssä.