”Ympäristönsuojeluklusteri arktisen meriteknologian tähti vuonna 2030”

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

”Arktisen öljyntorjuntateknologian kehittäminen vaatii tutkimuslaaboratorio-olosuhteisiin ja koulutuksen panostamista

Arktisen ympäristön yksi ominaisuus  on herkkä ja haavoittuvainen luonto. Tämän huomioiminen on tärkeä toiminnan lähtökohta. Arktinen ympäristönsuojeluteknologiaklusteri onkin tulevaisuuden tähti useimpien Arktisen meriteknologian ennakointitutkimuksessa haastateltujen asiantuntijoiden mielestä. Tähtiklusteri merkitsee, että ala kasvaa nopeasti ja on mm. työllistämisvolyymiltaan merkittävä. Keskeinen ympäristönsuojeluteknologian osa-alue on öljyntorjuntateknologia, mitä tarvitaan niin Itämerellä kuin muuallakin arktisilla alueilla. Osa-alueen kehittyminen tähdeksi edellyttää panostuksia nyt mm. öljyn kylmässäkäyttäytymisen tutkimukseen, koeolosuhteisiin ja koulutukseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi öljyntorjunnan laboratorio- ja muiden testiolosuhteiden luomista. Toiminnan osarahoittajina voisivat olla öljy-yhtiöt ja muut yritykset.”

Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen Tulevaisuusverstaan 11.10.2012 alla julkisettu koko lehdistötiedote hankkeen sivuilla osoitteessa http://www.amtuusimaa.net:

LEHDISTÖTIEDOTE: Ympäristönsuojeluklusteri arktisen meriteknologian tähti vuonna 2030.