Kaasun käytön lisääntyminen on villi kortti

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Kaasun käytön lisääntyminen  on hyvin todennäköinen villikortti, jonka käsittelyyn päätöksentekijöillä on heikot valmiudet.

Tämä käy ilmi Euroopan unionin komissiolle tekemästämme tutkimuksesta. Näin on tutkimuksemme mukaan, etenkin jätteistä tuotettavan kaasun osalta, sama koskenee laajemminkin maakaasuja.  Joillakin alueilla, kuten Kouvolassa, ollaan jo pitkällä. Kymen Vesi Oy:n kaasulaitos tuottaa yhdyskuntajätteestä kaasua valtakunnalliseen maakaasuputkistoverkkoon: ”Helsingin Energian, Gasumin ja Kymen Veden ratkaisut ennakoivat samansuuntaista kehitystä. Kymen Vesi tuottaa jo yhdyskuntajätteestä maakaasua Gasumin maakaasuverkkoon ja Helsingin Energia harkitsee siirtymistä puukaasun käyttöön.” (Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen lehdistötiedote 29.11.2011). Muutamissa kaupungeissa on kaavailtu mm. joukkoliikenteen energiamuodoksi vastaavaa. Kaatopaikkojen jätteistä riittäisi moniksi vuosiksi kaasua myös muulle henkilöliikenteelle. Olisikohan tässä edellytyksiä ns. innovatiiviselle tilaamiselle ja kansallisen työllisyyden tukemiselle? Miten suomalaisille pk-yrityksille ja teollisuudelle voitaisiin antaa mahdollisuus todennököisen kaasuajan  teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä?

Kaasun käytön lisääntyminen on villi kortti.

Viitattu tutkimusraportti:

Myllylä, Yrjö & Maurizio Sajeva & Jari Kaivo-oja & Samuli Aho (2011). iKnow Delphi 2.0  Country Report Finland. 104 s. October 2011. iKnow Project, Finland Futures Research Centre FFRC.< www.iknowfutures.eu>   <http://ffrc.utu.fi/ajankohtaista/iknow.html>      <http://www.utuonline.fi/sisalto/ajankohtaista/jatteista-tuotettavasta-kaasusta-tarkea-energialahde.html>

Wild Card “Gas from Trash”

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 8. Energia ja ympäristö, IN ENGLISH, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Myllylä, Yrjö & Maurizio Sajeva & Jari Kaivo-oja & Samuli Aho (2011). iKnow Delphi 2.0  Country Report Finland. 104 p. October 2011. iKnow Project, Finland Futures Research Centre FFRC. < www.iknowfutures.eu>  < http://www.utuonline.fi/sisalto/ajankohtaista/jatteista-tuotettavasta-kaasusta-tarkea-energialahde.html> <http://ffrc.utu.fi/ajankohtaista/iknow.html>

Pages 67-72:

4.3.6   Wild Card “Gas from Trash”

  • The wild card “Gas from Trash” is “slightly original”, its level of importance for the STI policy at country level Finland  is “moderate”, while at EU-level it is “high”
  • The likelihood of the wild card “Gas from Trash” occuring in the short term is “moderate”, while occurring at longer-term is “high”
  • The wild card’s potential impact at country level for Finland and at EU-level is greatest for “Environment & ecosystems, Economy, and Science, technology&innovation(STI)systems”
  • The most relevant RTD strategy for this wild card is “Developing cross-national research programmes and priorities”
  • The level of preparedness of decision makers to deal with this wild card is “low” at country level for Finland and at EU-level.
  • According to respondents’ comments, many existing signals, like “High oil price” indicate that such wild card could happen
  • To sum up/The conclusions: The production of this wild card “Gas from Trush” is very ‘possible’, and more attention should be paid to it. The preparedness of decision-makers is low. The likelihood of its occurrence is high in the long term. Cross-national research programmes and priorities should be developed by strengthening research institutions’s knowledge production, developing world-class research infrastructures and promoting international cooperation in STI. In Finland a context in which natural gas and gas from trash are combined and distributed in some pipelines already exist in the region of Kouvola. It indicates that in Finland natural gas and gas from Trash (and other biomaterial, like from forest) should be analysed at the same time.

Gas from Trash Wild Card description: “The future of factories, which make gasoline, diesel and jet fuel, can be different. In the future they may be microscopic, and they might run on the garbage hydrocarbons that are all around us.” (www.iknowfutures.eu).

First reaction, importance and occuring in the timeframes

Wild card “Gas from Trash” is “slightly original”. Its level of importance for STI policy in country level Finland  is “moderate”, at EU-level “high” (Table 32).

Table 32.              Importance of Wild Card “Gas from Trash”.

Table 32.

Table 32.

Likelihood of wild card “Gas from Trash” occuring in the short term is “moderate”, longer-term “high” (Table 33).

Table 33.

Table 33.

Strategies for improving the preparedness for this Wild Card, and level preparedness of decision-makers

The wild card’s potential impact is greater at country level Finland and in the EU-level for “Environment & ecosystems, Economy and  Science, technology&innovation(STI)systems” (see Table 34 and Figure 13).

Table 34.

Table 34.

Fig 13.

Fig 13.

The most relevant RTD strategies for this wild card are “Developing cross-national research programmes and priorities,” “Strengthening research institutions’ knowledge production,” “World-class research infrastructures,” “Promoting international cooperation in STI,” and “Sharing knowledge.” (Figure 14).

Fig 14.

Fig 14.

From 16 answerers one (6 %) provided advice on policy issues associated to this wild card. Recommendations were Policy shift, Human resource development, and Greater (international) cooperation. There were no comments to explain the contents of the abovementioned recommendations in more detail.

Level of preparedness of decisionmakers to deal with this wild card in country level Finland and EU-level is “low” (Table 35).

Table 35.

Table 35.

In the comments (box below), we can see that many existing signals indicate that such wild card could happen: European Renewable Strategy, high oil price, amount of trash, recent developments in nanotechnology and bioengineering, and the increasing role of waste energy source.

Comments

Comments

Interpretation and conclusions

The production of this wild card is very ‘possible’, and more attention should be paid to it. The preparedness of decision-makers is low. The likelihood of its occurrence is high in the long term. Cross-national research programmes and priorities should be developed by strengthening research institutions’ knowledge production, developing world-class research infrastructures and promoting international cooperation in STI. In Finland a context in which natural gas and gas from trash are combined and distributed in some pipelines already exist in the region of Kouvola. It indicates that in Finland natural gas and gas from Trash (and other biomaterial, like from forest) should be analysed at the same time.

Source:

Myllylä, Yrjö & Maurizio Sajeva & Jari Kaivo-oja & Samuli Aho (2011). iKnow Delphi 2.0  Country Report Finland. 104 p. October 2011. iKnow Project, Finland Futures Research Centre FFRC. < www.iknowfutures.eu>  < http://www.utuonline.fi/sisalto/ajankohtaista/jatteista-tuotettavasta-kaasusta-tarkea-energialahde.html> <http://ffrc.utu.fi/ajankohtaista/iknow.html>

***

For more information, blog articles:

Barents Logistics -hanke: Barentsin alueen mahdollisuudet teemaseminaari Kalajoella maanantaina 5.11.2012

1. ALUEKEHITYS, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu

Barents Logistics 2 hanke / Oulun yliopisto ja Oulun Eteläinen instituutti järjestävät Barents -seminaarin  5.11. klo 13 alkaen Kalajoella -paikkana Kylpylähotelli Sani.  Yritysesimerkkeinä ovat Inrox Oy sekä SteelDone Group. Olette tervetulleita seminaariin! Ilmoittautuminen 29.10.2012 mennessä. Alla ote ohjelmasta (ks. tarkemmin http://www.barents-transport.fi/br2_index.html):

Järjestämme tarvitseville kyydin Oulusta Kalajoelle ja takaisin.

Barentsin alueen mahdollisuudet
teemaseminaari Kalajoella maanantaina 5.11.2012

Ohjelma

13.00 – 13.15 Kahvi ja tilaisuuden avaus
kehityspäällikkö Eija-Riitta Niinikoski, Oulun Eteläinen instituutti

13.15 – 13.50 Miksi Barentsin alue kiinnostaa?
toimitusjohtaja Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari

13.50- 14.20 Barents–hankkeet liiketoiminnan tukena
Barents Logistics 2 –hanke: tavoitteet, toiminta, osallistuminen
yliopistotutkija Ulla Lehtinen, Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta
Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille
projektipäällikkö Mikko Viitanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Bothnian Arc Steel and Metal Industry
projektipäällikkö Antero Kyröläinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy

14.20 – 14.50 The development of Murmansk region
johtaja Olga Buch, Arctic Centre for Training of Oil and Gas Specialists
Jaloittelutauko

15.00 – 15.30 Yrittäjän kokemuksia toimimisesta Barentsin alueella ja Pohjois-Venäjällä
toimitusjohtaja Keijo Kemppinen, Inrox Oy ja Lappi Service Oy

15.30 – 16.00 Kokemuksia projektitoimituksista Barentsin alueelle
toimitusjohtaja Martti Saarela, Oy SteelDone Group Ltd

16.00 – 16.15 Keskustelua: mitä jatkossa

Tilaisuus on avoin kaikille ja maksuton.

Tilaisuuden järjestäjinä ovat Barents Logistics 2 –hanke sekä Oulun Eteläinen instituutti, MikroY-hanke

Paikka: Kylpylähotelli Sani, Aalto-sali, Jukupolku 3-5, 85100 Kalajoki

Ilmoittautumiset 29.10. mennessä

marika.tuomela-pyykkonen@oulu.fi, p. 040-673 6877

Tarvittaessa järjestämme kuljetuksen välillä Oulu-Kalajoki-Oulu.

___

Ks. myös:

Arctic Logistics -konferenssi Murmanskissa, kaivosvierailu Kirovskissa ja muita huippuhetkiä 7.-11.4.2013 Murmanskin alueella